eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul Katlung aldo, makasabe naku kaya?

Mipasobran ku yatang bagia napun, uling disnan na nake ning dalumdum king dalan.

Anta makananu ka kasi kening abe ku, ketang pakorba bayu ke lumual king maragul a dalan atin yang adalanan a magtindang balut, ligang mani, kwek-kwek—ot tinipa ya at tinusuk pa? Aku enaku tinipa king saken. Mekasangap ku yatang pali uling mibilad ya ing luklukan, mag-alborotu la ring kanakung bituka.

Kadua keta, uling menibayu ku naman siguru uling itang pigisan kung inalduk asnang pekat king gulunggulungan, penyabayanan keng inuman a dakal.

Batyon-batyon kia mu king rearview mirror ning kotsi. Kaibat na karing kwek-kwek linipat ya pa karing magbabalut. Tambing yang dinaklut metung, pikpuk neng bagia ketang latang dapukan. Makabalisusung papil tang asin, bidburan ne tang bisbus na at sabe sipsip, talanga, inalduk na ing sabo ning balut. Mipatiman ku, uling kanita buri ku naman ing sabo balut, oneng manibat biniru daku ding barkadang boys at sinabi dang pamiselan-selan ku miminum naku man ngi na ning sisi. Tutu man o ali, manibat kanita agaganaka ku ing sinabi da potang isiang danalang ilutu ding balut, mangapali la ding sisi king pali angga king mate la at yang mitipun a sabo ning balut ita potang melutu nala!

Tutukian ke lawe nanu pa ing gauan na. Aba, tinaglus ya king botica. Nung balu ku mu pesali ku sanang para sakit atian. E bali, sagli mu naman ing biahe.

Penandit pa ikit ke tatalnan nala mu ding seli na, mialiua la pamong flavor. Atin cherry, ating orange. "Bisa ka?" ngana kanaku. O gang dirit eku bisa. Nanan ko kaya deta?

*

Mangapapiling kung agaganaka ita niang atin kung dindam a busina, balamu pamo kuliglig ya! Aliua siguru, ngaku king isip ku.

Ing tinulid makamotorsiklu ia. Siguru manyingil ya. Linual ku para kutang nung danum o cable. Ila na kasing pupuntang house-to-house deni. King AEC, ikang kailangan muntang mamayad king opisina da anti mu naman ning PELCO.

Meglako yang helmet, "Bulaga!" ngana. "Tara na, salambo naka! Big bike kata pa eni!"

"Muting kang talaga, sabi mu porma kung bagia. O, pamu alilan ke ining slacks, magleggings naku mu. Buset! Pamangaili ka pamong mekametung, tse! Enaka lulub, sagli ku mu."

Maluat pa ing meniblas ku kesa king bilis ming miras king mall. Minta ke second floor at taglus-taglus ia karing magtindang gadgets. Memory card pala ing saliuan na. O makananu kaya, ala yang depat manibat mumunang aldo nune magletratu nang magletratu, pati mamagtindang pakasalikap ing tumpuk-tumpuk a gule kukuanan na. Ngaku pen, "Ala kasing makanian abroad ne? Den tumpuk tindang ibat baryu siguradu la kasing alang pesticide. Lawan mu la man ding, gule atin la pang tusuk ulad ampo insectu.Nia potang ilutu me atin kang bonus a ulad. Insurance me ita na eka mamakmul chemical!"

"16GB—malyari ne siguru ini gang eku pa mag-upload kabang makabakasyun ku. Tara na, ituloy ang ligaya! Mantun kata pang pipanganan ken. Nang buri mu, ikang tukian ku buri ngening lunch, pero siempre potang kaibat itang buri ku naman na buri mu naman ne?" "Ay, ot daig te pa ing magpanata. Malyaring magpizza kata? Munta kata ketang ating sariling CR ne kasi pota kurug ku pa atian." Asne katula. Angga kanu eni kalupa keng kalupa ing best friend ku. (Digpanen, pamu inabe daku pa king karelang escapade. Pero tutu pin. Ing mung pamialiua mi ning kaluguran kening serye ku, emu ku alayut anti kaya, uling angga ku five minutes ustung mekapangan kung e kapad, magkalat ku. Siguradu mu! Kayatian ku kanung durun nganang mama ku . O sundu tane ining milyari karela.) Nung e masaklo mata, ike palang adua tildu mi itang party package "You're with some more friends, sir, you want to transfer to a bigger table?" Sabi mi, ali, ikaming adua. Tinikdo ku pa, minta king washroom. Siempre, chineck ke nung malinis yapin ing CR. Uling pilan pang oras kabuklat ning mall at ala pang mamangan aliua. Spotlessly clean and fresh. Ayus.

Kabang manenaia, peglawen mila ding pemangwa nang letratu manibat kadatang na. Kekatamu sigurung aldoldo labas-labasan tala ding magbarbeque, magfishball, magbubuku, magsnowball, mamalat manibalang mangga at sabe suksuk king garapun sapak danum kapitna na bang e manuling, nu makayagape ing garapun baguk ating spicy ampo ali, at nanu-nanu pang local color/scenes awsan tamu, eta nala paniglon. King metung a linawut king balen tiktak kaluat, pati siguru taklang damulag at gagapas pale, ilang buri mung akit pasibayu. Makanian la laman ding dakal nang letratu. Eman magsalita, ding anggang panguanan na mangulisak makananu yang maua king "ordinariness" ning bie keti likuan na.

Dinatang na ing inorder ming kabaragbag! Nuko, aku namung megpusung, "Let the Feasting begin!" at sabe sitsit kaya, "Panalangin mu eku mangapatakla."

"E di paliuasan ke pa y Doro," nganang mekibat!

Migluat ke keni. Asna karimla. Makarelaks uling alang masyadung kukulam libut-libut.

Penandit, linawe ne relo na. Menagkat neng maglakad-lakad ba ke kanung mipagpag pengan at magready king tutuki ming gauan. Tandanan ku kanu, promise ku kaya aldoldo alang patugut.

Uling Mierkules, sabi na munta pa kanu ketang monasteryu, magbisita, kaibat kanita nake taglus ketang puntalan mi. Atin ya ikit malapit mu karin.

Uyta, kalual mi pin asne kalapit itang sasabian na. Dindam kune ing lugal ayni karing aliuang ma'ilig mu na man. Ita mu pin, munta ka waring magdilidili!

Simple ya ing lugal. Nia pala dinakit naku makamotorbike. Keni naku pala igarahi! Practical and matches the place, aku pa mong mengapa-Inglis.

Tambing yang taglus-taglus. Kalupa king mall, ala pa mu rin aliua. Masuerti kami, solu mi, pero niang ikit kuna kilub, balu ku manyaguli kami mu at, this time, makasabe naku kaya. Pagmasdan ku ing dadalan dang makatuki kaya. Tinud ku. Kaniamanan keng bina gang makanian ia itsura ing lugal. Penenaian miyang mako itang megdala.

"Dasug ka, siping tana mu ba katang agnan mayari, potang miarap kata eka makasabe kanaku, mumulalan mu ku pa! Siguru naman katlu tanang aldo eni, enaka mitauli ne?"

"Lagua, muna ka lawen ku namo nung talagang biasa naka. Sige, o talnan mu ne," dinuang na kanaku, pati tissue.

Ba, uling medyu mapali king lugal mi gang makablower pa, sagli mikasiuang ia king gilid, misan kemu pepalub, tinaglus ia angga lalam. Eku man megkasakit mendurut at pilual lungub keng kapitna mu ing tatalnan ku bang e manulu anti niang mumunang aldo. Ayus, niang ikit kung okay na, eku ne belikdan man ining siping ku penyabayan kung subu. Oyni, ngaku king isip ku, malanyo ya, ena kalupa napun, eku ayakmu-akmul. Ita mu pin, atin pangkayi mapinung buac-buacan asusubu ku, pero maniaman pa mu rin.

Niang minatna ku, karin ke pa belikdan, alus sabe ke pa mo melikid sinabi, "Niaman! Metung ya karing the best ini! Aku nata, makasabe ka kanaku ngeni! Bisa kang metung pa?"

"Ay rugo, malunus ka, pota eku misadsad kening panatang paruminggu. Okey naku king metung. Atin pang bukas e wari?"

"Maliaring bukas kaibat ng ugtu karin mu ku dakitan? Atin ku mung tagunan a meeting e maliaring ypostpone. Nung bisa naka man, keta kami banda Nepo Mall. Pero malyari dakang abnuan king Camalig Restaurant bang enaka munta bale. From there taglus tana mu nukarin ka bisang munta."

"A ua, buri keng akit. Atin pa piano ketang babo? Atiu pa itang tuko? Maigit nakung ten years e makabanda karin."

"Munta ka bang ika mismu abalu mu. Mikit tana karin. Male mu, malyari kata karin. Lawan mu pa, dakal menaliua king lugal pero ing niaman na ning pamangan anti ing Armando's Best, the best ya pa rin!"

Ing Kapampangan pin naman, magset niang meeting place, munta ya pa rin king pamangan ing pizzasabian! Nanu kayang daptan da rening aduang mitagpu king Camalig bukas. Makayisip nakayo nang daraptan da rening adua? Edi manaya kayo...


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 10:00 AM 4/26/11 | More of this author on eK!
Nextnext