eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul Kaduang aldo, o eni kaya?

Mendala nakung maragul-dagul a bag. Eku kelinguan ing binilin na kanaku extrang piblasan, pota nanu nanaman malyari. Matas ne ing aldo ala yu pa, mipatudtud ya yata. Lawen ku pin nung ustu ku pamalak. Megpuruntung ku ampong sandalyas. Eku pa meluat talatalakad megparada ne ing metung kotsi, pero aliua ya ing seken mi napun.

"Ba," ngaku, "mekamura katang saken, aliua ne naman ine?"

"Ayisip ku makilibe pamu king kapatad. O king puntalan ta mas masanting maliualas ing saken, anta male-male ta nang dasan ta king balak tang puntalan."

Aro, ngaku nata. Katipa na makapuruntung ya naman ampong leather sandals. Mabie la pa ding Our Tribe (o pota pareu la style) na.

"O wa ne, ating connect ga ngeni. Lage kuna gulut ining bitbit mu."

"Pamu, ante ing metung. Chichirya iyan, pota kabira-bira nu mu pandalan. Mendala kung gigutan kabang magdrive ka."

"Sus naman, anta kapitung bunduk daka wari dalan. Tara na. Kukulam no ring anaconda ku atian. Almusal ampo payugtuan ya kanini. Kaibat puntalan te itang part two, ne—he, he, he!"

"Muteng, akua ta kayang malaso pengan bayu te dasan itang kaduang dugtung? Basta aku maski nu pa kalawut o kalapit—go, go, go ku!"

Megsounds ke pa. Mendala yang bayung CD kareng pareung buri ming daramdaman kekaban biyahe. Makabage yang makabage ining makasiang, mangapaindak ka gang makalukluk king saken. Drumming Planet ya title. (The pulse of global harmony.) Ayus. Mendala ku naman babasan a libru uling yang chance mag-update kareng malilyari. Makalula ing balita mabilug yatu.

Ot bala ku migpiak ku sagli—kabira, ugyugan naku ning abe ku. "Oy, matua," ngana, "balamu eka metudtud bengi. Ot imbes atin kung kasabi king dalan, melakak ka! Manulu ka pa wawa!" Sabe yang minatras papulayi. Kukulayit yang, "Oy tipa na ka ken. Mekapanorder nakung payugtuan. Eka pa migising nung edaka pa belikan."

Lawen-lawen ku ing paligid, pintalan mi na naman ini niang anak anak ke pa. Menaliua na naman. Puru na konkretu, pati ding bale pinawud megi nala naman alus bale batu. Niaman na ning makaiapag. Pero, ngaku king sarili ku, eku makaying pakapangan pota eku malyari, at e misadsad king talagang pigsarian mi kening kabalitan mu naman a lugal ayta.

Kalupa ku, balamu pasakalye ya talaga mo ining pamamangan ming payugtuan. Pero pareu ming mas panenayan ing pengaku ming alang patlang ing paruminggu pialdoldo mi.

Megdurut-durut, memanyaling prutas pupul bat bunduk, gule at mialiwa pang ala kareng malls. Kaibat linawe ne ing relo na.

"Tara na, enaku makapanaya. Bisa naku. Ika, bisa naka naman. Sasagese nakang pawas. Balu ku ketang dane na nung bisa ka, kaibat lumipat tamu karin tana man mandilu. Aliuang adventure naman. Pero siempre ita pang peborit ta."

Thumbs up ku mu. O atin kasing linabas babatengteng, atin pa palang magbisikletang, magbuko-icedrop. King syudad mewala nala deni, emu nala daramdaman mangulayit. Makasulpak ya ing iced buku, atin ya pang pasas topping king asbuc ku.

Alang metung oras miras nakami. Aru, atin na ring aluang pakaparadang saken. Kalupa mi itsura lang dinayu mu. Pare-pareu ke yata buring gauan at takman!

Ba, kalub mi mika extension ne! Mas malualas ne kesa dati, pero nung eka lungub emu isipan meragul ya. Taglus-taglus ku ketang bandang suluk, "Save," ngaku mo kanu, gang man ala kung kasaglulu. Samal!

Peburen ke ing abe ku, tutal ya ing taya. Palapit ne, timan-timan ya pamo. Ala naman makatula.

Aru, aniang datang ne ing manantabe at magdala pati king gamitan ming adua, mipamulagat ku!

"Haay! Atin katang iabe?" Linawe ku ala naman makatuki king gulut dang pareu.

"O sige, bili mu na keni. Ikami nang bala. Mebigla yamu ining abe. Sane ya kasi misan mu. Lawan ku ngeni ana paya king bayung usu."

Mipatikdo ku, eku malyari king puestu ku. Ginulut ku at minarap king pader. Pota matda naku nanaman king panyaptan mi.

"O umpisan mu na. Ika pin sana asna ka kute, akua na nang lambut bayu ka mayari." Alang kasere-seremonyas, ining abe ku, siksak neng king bandang gilid pasakyud anngang disan ne king kalalamlalaman. Ot bala mu eman bitasang miyawat king dati nang gawi, e balu ku Saudi eman makagauang makanian king tuknangan na.

Nuko, asne bilis, tambing a tambing pilan mung tas-baba king tatalnan na, mikit ing subu ampong sipsip, balamu kagisan ya ala ne man kasamsaman.

Kalupa ning dati, eku misabe kaya. Malapit niang mayari, aku magumpisa ku pa. Eke akua king misan mung sakyud, all the way down ngana pin. Eke kanu babagutan, potang milub ne at idurut kemu. Tikyan ku ing sasabian, at wapin, ena ikuang linambut, ning kanaku, meyari ku.

"Talagang aliua istung atin kang abe ne? Kaniaman, pendilat me pati labi!"

"Muret, asna kaya kapekat! Misasabe king asbuc at labi ko!"

Peinawa ke pa. Mipasobra ke yata. Kitnan ke, ot bala mu naman manibat meg-Saudi ya ene mekatakman. Pekibat na, ali pin kanu uling mumuna, aliua ing kultura. At kadua keta, obra, obra, obra. Kayuli, alub dana mu mag-atchat nala gulut at painaua. Ania pasulit na ining pandatang na uling asna kaluat bayu ke mikit at miabe anti kanining gagauan mi.

"O agyu munang tikdo?" Sabe ing tinikdo ne at sinakbe na pago ing bag kung maragul. "Okay ka ngeni, alang sinabe king malan mu. Ba bukas kaya makasabe naka kanako?"

"Urrrrrrrrrrgh! Eku pa man mekatikdo keni, ing bukas ya nang isipan mo. Galgal naku tud! Pero, tutu man, nukata munta bukas? Nanu mu kung oras dakitan?"

"Ah bukas, atin kung buring saliuan. Kaya munta kata king maka-aircon. Nia porma kang bagia ne?"

Mimisip ku, bukas kaya, nanu na naman ing ipasubu na kanako? Lawan tamu manaya ta ngan.


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 12:12 AM 4/19/11 | More of this author on eK!
Nextnext