eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul (An abstract in English and Kapampangan of the position paper of the Save The Trees Coalition)

THERE IS now an on-going massacre of acacia and other trees along the Manila North Road on the justification that the cutting of these century-old living, breathing creations of God will pave the way for progress and development.

We are not against progress and development. But we believe there are alternative solutions without sacrificing these mute yet gentle creations which have provided us fresh air, natural shade, etc.

We dispute the following justifications for this massacre:

1. DPWH position—Road widening on the existing four lanes is necessary in anticipation of a heavier volume of traffic in the future.

Save The Trees Coalition position—The existing four-lane road from past Sindalan (where trees have already been killed) to Telabastagan is wide enough.

2. DPWH position—Acacia trees pose a threat to motorists plying the Manila North Road, which justifies the removal of trees: to save one life is more important than the trees.

Save The Trees Coalition position—The acacia trees have been around for more than 50 years, not overnight monstrosities that appeared suddenly.

In most cases, it is the driver under influence of alcohol/liquor or one who is reckless or unmindful of road courtesy who poses the gravest threst to fellow motorists, not the acacia trees.

3. DPWH position—Will replace the trees at a ratio of 30 to one adult tree killed.

Save The Trees Coalition position—Aside from being oxygen producers, the entire biochain lost in the same vicinity is irreplaceable no matter how many seedlings will be turned over by the DENR nursery.

4. DPWH position—The acacia trees cause damage to concrete pavements and obstruct the canals because of their deep rooting system, therefore causing flashflood during heavy rains.

Save The Trees Coalition position—The common acacia tree absorbs considerable amounts of water through their efficient root system. Their deep roots survive through drought and famine from four to six months. Since it is a nitrogen-fixing tree it can be pruned or lopped as often as four times a year, thus eliminating the mentioned threat of falling branches to passing motorists.

The recent typhoons in 2009, Ondoy and Pepeng, have proven us right. Never in the history of Pampanga was there any flooding in the MacArthur Highway stretch, until they killed the trees. Video footages stand as evidence: Up to the point where the trees were killed was floodwater. Where the trees remained intact, no sight of any floodwater despite the absence of man-made canals.

5. DPWH position—Removal of the acacia trees will ease traffic congestion and will cut down travel time. It will accommodate the influx of motorists who are unable to afford the toll fees from the expressways.

Save The Trees Coalition position—The traffic congestion occurs because of lack of discipline among motorists. In the contested areas, there is never any turtle-pace nor standstill traffic at any given time. Strict implementation of existing traffic rules and regulations and presence of enforcers at critical points such as entrance/exit at highly populated barangays both used as residential and industrial zones will ease the problem in traffic.MANIBAT SINDALAN ANGGA TELABASTAGAN
A ALANG TANAMAN A AKASYA


Kasalungsungan dong pamaten at pamututan deng akasya ampong miyaliwa pang pun-tanaman keng kekaban ning dalan a Manila North Road, kasi kanu ining pamamutut a iti kareng tanaman ya ing dalan keng kaularan at progresu.

E tamu sasalungat keng kaunlaran at progresu, dapot paniwalan tamung atin dakal a aliwang paralan bukud keng idame la reng matunud a lalang a mamiye malinis a angin, salilung at miyaliwa pa.

Lalabanan ta la rening makatuking sangkan da kanining pamutut kareng akasya:

1. Ngana ning DPWH—Kailangan ya ing pamiluwalas na nining kasalungsungang dalan a atin 4-a-dane (4 lanes) bilang pamagsadya kareng parakal a daralan a saken.

Ngana ning Save The Trees Coalition—Ing kasalungsungang dalan a atin 4-a-dane (4 lanes) maluwalas neng maluwalas.

2. Ngana ning DPWH—Deng akasya peligrosu o mapanganib la kareng magmanewu keng Manila North Road, anya kailangan lang pamututan kasi ing kaligtasan ning bye ning metung a tau migit yang maulaga kesa kareng tanaman a reni.

Ngana ning Save The Trees Coalition—Migit no keng 50 banuang pakatanam deng akasyang deni at e la pa meging sangkan ning aksidenti o sakuna. Kerakalan, deng mekainum o malasing a magmanewu o kaya reng alang-ingat a magmanewu ila reng makigawa keng aksidente ampong paligru kareng kalupa rang magmanewu, at aliwa rening tanaman.

3.Ngana ning DPWH—Alilan la reng tanaman a meputut— balang metung a pun-tanaman a meputut alilan lang 30 punla.

Ngana ning Save The Trees Coalition—Bukud kareng mamiye malinis a angin (oxygen producers), ing anggang mengasira't mangawala keng kapadurutnan (biochain) e na maliari pang alilan buski pilan la pa karakal a punla a ibiye na ning DPWH keng DENR nursery.

4. Ngana ning DPWH— Makasira la reng akasya keng dalan at makasabagal la kareng paligi (canal) pauli ra reng karelang yamut, anya pin mikaka-albug patse masikan ing uran.

Ngana ning Save The Trees Coalition—Balang metung a pangkaraniwang akasya sisipsip yang dakal a danum pauli ra reng yamut na. Deng yamut malalam la pangakatkat anya anggyan pang keng kilub ning 6 a bulan ali la malalanat neng panawun ning kapalian o kalangian (drought). At uling makagamit lang nitrogen (nitrogen fixing), malyari lang pututun (prune) o tagpasan (lop) a sanga buski pang maka-4 keng kilub ning pabanua, anya e ra naman asabing panganib o peligru la kareng magmanewu reng mapuputut at mababalag dang sanga.

Anyang 2009, pepaltutu ra reng milabas a bagyung Ondoy ampong Pepeng ing sasabian mi't paniwalan. Keng kasalesayan ning Pampanga e pa bitasang mika-albug keng kekaba'ning MacArthur Highway, at megumisa mung mika-albug kayari rong pemate reng tanaman. Patutu ngan at patune ing mayayakit kareng video footages: Anya mung kayari rong pemutut dening tanaman karin mika-albug. Nung e ro teginan deng tanaman e sana mika-albug, buski pang ala lu reng paligi.

5. Ngana ning DPWH—Ing pamamutut at pangalako ra reng tanaman ya ing makapagpabilis keng pulayi ning trapiku at alang masasayang a oras keng biyahe, anya malagwa lang midalan deng marakal a saken a magkasakit mamayad toll fee kareng expressways.

Ngana ning Save The Trees Coalition—Ing mabagal ampong buknul-buknul a trapiku (traffic congestion) malilyari pauli ra reng magmanewung kulang disiplina. Kareng metungge lugal, nanu mang oras e malilyari ing pamibagal o pamituknang ning pulayi da reng saken. Ba'ng minawa ing dagus ning trapiku kareng lugal a marakal tau at mabale (residential) ampong pitatalakaran da reng pagawaan (industrial), dapat mu ing masalese pamipatupad kareng patakarang-pangtrapiku (traffic rules and regulations) at mitalaga lang tanud o pulis (enforcers) kareng kritikal a lugal kalupa ra mo reng piluban-at-pilualan (entrance-exit points) da reng saken.


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 8:33 AM 6/19/10 | More of this author on eK!
WHAT THEY SAY...

Roshan Harjani (Philippines) writes...

hoy mr romero! bayaran mo muna ang mga pinagkakaltas mong SSS, pag ibig, etc sa mga trabahador mo sa ROMAC! hindi ba pinalayas ka sa angeles chamber dahil sa dami ng kaso mo sa DOLE at jan ka na naman sa san fernando ngkakalat ng lagim. MAHIYA KANAMN! kung meron ka man! kaya nga pinag aarmalite ka noon d b? magtino kana at hwag mgsamantala sa mga maliliit na tao! yung trabahador mo na 20 yrs na hayun hanga ngayon wala parin ngipin. d man mkapgdentista. please lang hwag kana bumalik sa angeles at baka perwisyuhin mo ang mga tao. yung mga romac uniform binebenta mo pa sa mga aplikante mo. isa kang TUSO! hwag ka na mgtrying hard na mgENGLISH pa tutor ka muna! censya na at binuking ko ang bulok mo dito kaya hwag kana mgkunwari malinis kng tao! SUSME!

-Posted/Via Email: 2010-07-17 17:10:56 PDTpost Publish your comments...
Nextnext