eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul IKA ABE, patalan ka? Ating tatalan keka? O kaya tin kang tatalnan?

Mababo at alang nanu naman o malalam ing kapupuntalan ning kutang dapot maka agpang nung kanino at nanu ya pangatau ing kukutnan.

ING BINGUT (KANITA)

Ninu mo wari kekatamu ing e megpatalan manibat kabayit? Itamu ngan delanan tamu ing patalan. Kekaban akakaragulan mu ne ing kuna, ustung atin nakang akit makayumang at dudungo, ring mangalating taliri, agad danang gumuang tatalan karing gamat a akakit. Bagya mu buri ing kunan daka, nung malyari, pitiritiririn daka patingapun tatalnan.

Ing Ima, gang pa nu kabayat ing bie, ikusad ne ing dadalan ng bingut king marangal a paralan. Akit me, tatalan yang batya at mekad magpatalan yang bitbit misumangid a takde ing kayang anak at king metung, makasukbit ing pipian a malan ding aliuang tau.

NGENI

Ngening panaun tamu dala na ning miyaliuang mangapalabas king bie, kerakalan daring bubuktut da ring babayi, ara pin king pinakabayung datos, mamabut nalang 400,000 kilub ning pabanua keti pa Pilipinas ding bingut a palaglag. Nung man ibayit dala, kasdan mu bayu ya pa man midayas king masala, pakikontrata na ne ning Indu nung kaninu ne patalan (miyasauang manintun ampunan, mangatuang manintun sesen, mekad, kalibe ning maragul a ulaga). Pero keng tuki tuking bulan manimutla at tigagal ku king akakit kung lulual a balita, iugse, lulumud at nanakbag karing mangatas a "condo unit." Neng kayi naman, ating tatalan karing babaying era man buri oneng dala ning daraptan da king dalumdum, madisgrasya at lumobu la atian. Ing mas marok pa ngeni, emu kabud ing mengasungasub la at meging burikak nune, belag dana ing anggang masanting a bie at tatalnan dala ring magbugo kalibe ning pitudturan, at kanan king aldo aldo.

ING DALAGA AT BAINTAU (KANITA)

Anya kanung panaun da ri Apu at Ima tamu, asna pamikanlaut ing pangalukluk potang mamanikan ya ing metung binatilyu keng dalagang palsintan na. Kaibat niti y Apu kanu atiu pa ketang luklukan tomba-tomba kakandungan ne ing palmaman, pepe-pepe king pamepe bulung ebus. Pero ing tutu nita, babatyon nala ding mipaglolo.

Ing masiri amu galang, niyang minunang panaun—ni sepung taliri ning dalaga ena patalan. Pirmi mu ing makayabat at tatalan yang taiktik y Apu nung man matukup na tatalnan ne gamat ing dalaga. Mekad emu wasiwas ning taiktik nune malaus, da nakong pikasundung miasaua.

Oneng ali mu naman uli palang dala ning kasalpantayanan reting mapilan (ena man eganagana ne?) obat mo kanita patalan la karing pari uli na ning makaiabitu la? Uli na ning tatalan lang biblia ampong rosario? Uling apapanualan dala ding aliua tatalnan de ing pasbul bubuklat king bie alang anggan? Ania pin ata king kakatalan, nu mengaparas ing talnanan mitabili la ring biblia at rosario ila mu sana ring dapat rang tatalnan.

NGENI

Aro, aro paro, bagya la pa mitas king gabun, inda kung malugod, akit mula keng dalan, jitney, mall, mialiuang "gimikan" ika pang manakit dirine king karelang "PDA" tang amanuan dang "public display of affection." Mipanaliad anti la mong atin buni ampong anan kalupa niting ikit ku ketang patalastas da keng t.v. Usu na reng baintau ila ing patalan, kulang ya man ing amanu nune bala mu ubingan lang bitin ustung makapuluput la king abe rang lalakad ; suman bulagta naman milisang pangabigkis ustung mekalukluk lang misiping karing jitney.

At emu ding dalaga nune pati baintau ding tatalan abaniku, hairbrush, at kalakuting maka lulan king metung a bag. Maibug ka pang mibulang, uling emu na balu ustung e meniabi at makalaue ka king tatalnan a compact powder case niting magretouch make up, emu na balu nung ninu ing dalaga at baintau anti na ning mengapaliari keng wangis ng lupa y Carmina ampong Bebe Gandanghari.

ALIUA PA

Iting milabas a mapilan duminggu, gang man emu buring damdaman, o akit pa emu a lisian iting pisasabian.

Nia uyni ing mitatagan kung pilit kukutang uling mas malalam kesa king meiakit at meramdam na ing pun at sepu:

1) Ot kaya asna pin kanong ustung ing lalaki lalu na't tin pegaralan mesabi ing patalan?

2) Ot kaya pepaluat da pang anti kaniting panaun, ninu man ing tatalan kopia da ring videos bayu da pepalual? Nanu ta ing pakinabang da ring mialiuang makiambula keting pisasabian?

3) Ot kaya deni naman mesabing manungkulan a aliua, sasamal la naman makisoso king pisasabian, kabang mas dakal a maulagang maliliari ing dapat dinang panaun. E mo kaya ing magpadurut at gagua keting pisasabian, atin iang tatalnan maulagang detalye king bie da rening gagalo king kumpas ning tatalan?


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 7:59 PM 6/1/09 | More of this author on eK!
WHAT THEY SAY...

Papa Osmubal (of Macau) writes...

Wa pin pu ne. Ampo pa pala reng bingut a bayu-bayu pang makalakad, "papatalan" la o kaya "magpatalan" ing awus da keng lakad da. Papatalan la o kaya magpatalan kasi mikelangan lang lumakad tatakut la pa anya buri rang talnan mu la (o kaya tayiran) kabang lalakad la bang e la misakab o kaya mipatalungku.

-Posted/Via Email: 2009-06-04 01:10:12 PDTpost Publish your comments...
Nextnext