eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul E WARI...

Canita ring sasaup alub da namu e mibulalag ing pamanyaup dang tau

Masdan naca mu potang burul niting dinapat cayapan quing para nang tau

Cabang metung metung mamagus ing tangis pamipasayang ing alanayu

Iting taung tune mapanyaup e manuring quing cabilian ding pacacalulu


O' T O'T O'T...

Metung keng lamesa king buluagan manenaya king paugtuan miras

Primeru, iting abe makaiarap karing bayung bale metung mu tabas

Nganang kinutang,"Potang madalumdum ing mikibale e kaya lampas

At mipalub king ena bale at kaibat tagalan deng palu, mangabalasbas?"

Melikid la ring pakagulut na kanita pamu mekalub keti't bayung telakad

Menikal la litid batal at geua da napin man, tinikdo at menagkat lumakad

Eda ikuang mekatakbang mibaba king dalan, bigla lang tinuknang lalakad

Anti lang menakit multu tuturu lagyu da ring dalan posteng pakatalakad.

Tingkad pali ning ugtung aldo, ngaming mipaglalaue ninanu la ding kaiabe

Tara tipa ta ngan pota tin lang ikit baka sakaling makasanting kabilian bie

Eno migalo king kabilian da pota king paling aldo bigla lang maualan male

kalapit mi agnan mipamulagat, " Ha? tin yang Avenue, 'ta mete ne ware?"

Ngana ning metung a diarista na magugumasid pala karing taung manakit

Epa yan, ot eko magbanda keta, pota mekad lalu kong masdan karing akit

Pakalagyu karing mabie tau ding dalan at king posting bakal la makadukit.

Deigan do pa kasnukan dang pelako, anting butad a linta king pangakapit.


KELAN DA NATA...

E wari ing tiru da kekatamu ing masanting a panugali at itang bage e makasnuk

Atandanan ku karing mapilan at tutung mignasang sumaup tinagal at milukluk

Ing paintungulan damu kabud gauang mayap at ing balen tibuan iang mitaluktuk

Anta sang ngeni, ot kulang ia pa ing metung a gamat ibilang karing makalukluk

Ala kang tulak kabiran, emo asalikut gaua rang baluktut, gaua rang makasulasuk

Daig na pa ing penyipit a yatut king kabuluk, e man tagal bau ing ebung mebuguk

Lawen yo alus ngeni era na pikarine, pati asawa't kamag anak makaiabe mamalduk

Mangasungasub, alang pikabsian, metung mu sasantuan, iti ing gauang puru marok.

E wari dapat sana makarine? Oneng kabalan lata't talagang ala nang pikarine!

O't o't o't dapat memalen at balen, mie dangalan at pumuge potang ala nang bie,

Ngeni ila na mismu mangasungasub, kalaut ing uri karing minunang mipamie

Lagyu karing dadalanan. Kelan da natang busbus butol purus nang alang marine!


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 10:11 AM 3/2/09 | More of this author on eK!
WHAT THEY SAY...

Marilou Lacson (of Ventura, California, USA) writes...

Kaplas king Mata-Kapal ning Lupa

Balamu kapilan pa, atsu ku ken.kasabe na ning mumunang dalpak da ring bitis ku king tarmac na ning Clark,sabe alduk keng mumunang tiyup na ning angin at ing mumunang linwal keng labi ku "I'm home!"

Eku pansin ing tikal na ning katawan ku uling mangibabo ing tula keng salu ku.Uling ganingaldo kung dinatang,ikit keng pasibayu ing lugar na ning kebaytan ku alang kate kate tau at traffic...malinis la ring dalan at ikwa kung mekapagmasid at nimnaman ing mumunang sulyap keng pakamalan kung balen.

Kabang keng dalan,ating dinalang metung a kotsing maputi at balu ku ken yang gubyernu,eke malyaring e apansin uling asne karagul ing lagyu na ning manungkulankeni balen ku.Ing kutang... ewari panga mirinan kang karangalan ilagyu de ing nanu paman... nunge ka sobra kayapan nyang mabie ka o migbuwis kang bie kareng para mung tau?

Asna kaplas keng mata itang akit mu ing banding gubyernu at makalagyu keng metung a taung kasalukuyang pang makalukluk keng kayang pwestu o makalagyu king metung a manungkulan ing kasalungsungan pagawang dalan o tete.Ing tutuking kutang... ewari ,ita ing paulit ulit na pengaku da nyang kakampanya la at bibiligan do buntuk reng karelang botanti? Kayabe keng liban da ing magserbisyu kareng memalen. Ot kailangan depang ibandera ing lagyu da kareng bawat saken na ning gubyernu? Kapal da naman a lupa lalu na edanoman personal a pera ing penyali kareng saken a reni. Maybuk kung manyuka uling sinobra la kabilib kareng sarili da at sinobra la kapal a lupa para gawan da ining makanini kareng kabalen dang manenayang kapasnawan at pamagbayu.

Nung turista ku at eku bayit kening lugar ku at ikit ku ing lagyung pakabandera kareng sakeng gubyernu,isipan ku na ita ing lagyu na ning lugar.Makapanyuka la reng keraklan makalukluk keng puwestung binie da ring memalen,eko malyaring kimut na eye babandera ing lagyu at retratu yo? Ewari, panga gagawa kang kayapan kareng para mung tau,emuna dapat pangalandakan ing kayapang gewa mu?

Matula kung minuli pero asnakung kaplas a mata,ali keng pagal at tikal nunge uli na ning kapal da lupa reng da ring taung mengakung silbyan dala ring memalen Kapampangan.

-Posted/Via Email: Monday, March 2, 2009, 10:27 AMpost Publish your comments...
Nextnext