eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul THE SHIFT of November wind signals the time for kite flying and to bring out the brittled Japanese paper wrapped parul from the stockroom of his grand house in Villa Teresa.

Al could buy any modern-day electronically lighted lantern since he could more than afford it. All the things around him has changed, except this one thing that remained intact yearly, as he has done in his boyhood days when his grandfather was still alive: He would bring out the patterns and trace in silver and gold evenly folded "palara" the finely carved designs which later on were cut out and pasted on the newly dressed-up balangkas parul made from aged kuayan. The balangkas parul has been with him since he built his house and started to raise a family.

Ketang aldo ayabnuan kula nitang metung ng mag obra tubung Porac oneng mebiasa nya naman aliuang obra uling mitambunan king Lahar ing marangle pitamnanan pale at gule. Sane ya y Bong king pamaglala at mialiuang obra de manu. Iti ing keragulan king baryu. Gaua ka king buri mung gamitan. Malaut ing pidudulungan at bayu la dumulung king balen ding tau bariu kanita, mekad, neng mung e taganang apamaralan nung nanung atin king marangle at siping mula.

"O 'Koy, e naman ketang pisasauan keng papapilan iting balangkas parul manibat aniang likupan mu kami pangakbung ning Pinatubu. Nung wari sa a kukutang kumu, obat pu, egana ganang gamit ta bale at mialiuang pakasabit, mangamal at makabayu, makatuki king agus ning panaun, anta sang ining parul yu obat eta sali karetang ting teterak mialiuang sulu potang paslag me?"

"Anta ikayu wari nanung sasabit yu bale kanita angga ngeni?" nganang mibalik king kutang ning Koyang pikutnan.

"A 'Koy, ing abe ku bale, banua banua, sasali ya niya palengke ban kanita mibabayu naman ing lupa ning palamuti king pasku. Gang mang biasa keng mamangauang balangkas parul a mialiua dagul, e mina gagauan, maluat kasi at ena makayusu," ngang Bong.

"A makanian, ing buri mung sabian anti mu namong kelinguan ing binie rang kabiasnan di Ingkung mo at mas buri mu pang sali kang alang kabaldugan a kislap kislap ba't mu maski nukarin?"

Ginamus yang buntuk y Bong. King wari na bala mu atin yang matsurang asabi. Menaimik ia pa sindu ne ing papapilan ng balangkas parul. Kalupa ning sadya metung ia kulor ing papel de hapon, maputi. Iting kalibugtan kilub balangkas ating pabilug nuya makayulma itang makabasung maputing kandila.

"O 'Koy, bisa ka ban mituki neman bagia king usu ing parul mu, pakatanan teng mialiuang korol a papel? Lauen mu la ring siping bale o makule lang makule neng aldo masala mulang akakit ding aliua liua dang disenyu. Potang bengi paslag do reng sulu kanita mayakit la pa detang emu akakit neng aldo."

"Kutnan dana ka mo, Bong, nung mo itung, palage ta gang eta buring maliari, bigla milako ngan ing supply ning kuryente at mibalut tang dalumdum. sanu king palage mu ing mitagan makasindi king makapalibut a dalumdum?"

"A wane 'Koy, gang magbarnaut papaslag ya ing keka uling maputi ia at kikislap tang palarang pepakat mung disenyu. Ikang mitagan atin parul gang mibalut kang dalumdum king makapatulug ne, uling kandila ia ing sala."

Gang man ena lubus asakup ning kaisipan at piulubluban ng Bong ating ditak pinaslag sala ketang buri ng paintinding 'Koy na.

Ing Balangkas parul pakamalan ng 'Koy is more than the framework of a Christmas lantern turned over from his grandfather's lantern-making days. It is part of what makes him up as a person, his totality as a human being, thinking, feeling and above all reverent of how an individual uses up and takes care of resources available too easily with no sense of history or continuity. The balangkas parul which he keeps in the tradition of how it was handed to him is a constant reminder that however fast life moves forward, there are basic things in life which remains constant: strength of character formed and bent like the pliant bamboo upon harvest then molded to form until it stiffens, weathering the change of seasons into years. Turning new apparel when the need arise but never assuming other forms other than what it was originally intended to be.

Ing balangkas parul, king pangapapel nang maputi, pangasulu na. nanu man ing dating pamialiua ning panaun, eya matda, eya matinag, eya lumbug king kislap daring kerakalan, king kasimplian na, imbes lumbug ya karing tiktak pangaragul at pangasanting, yang lunto, yang pagmulalan, yang e matda king dalumdum ning benging malalam.


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 10:49 AM 12/16/08 | More of this author on eK!
Nextnext