eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul BINATENTENG NE ne itang oras ding mamagaral. Lumual la pamung mangan, minum at mame king pigulut ding mangaibug mimi. Gang mesabing pare-pareu lang king pangmaldang pipagaralan lalto pa mu rin ing mialiwang kabilian bie ning metung a magaral. Adua lang kumpul. Banda keta lalam akasia pakatalungku la ding magteksing ampong olen, nukarin ya naman y Pedru. Babalatan dala detang ligang kamuti dadala na. Dinake nala ding makatanud kaya.

Ketang atin lamesang dutung, atilu ding metung pang kumpul, pakasuput ing bakal da. Sari sarili lang mamalat karing makabalut dang bakal. Makatatak lang,"Burger Machine." Y Orly kilayit nala ding abe ng bat sinali karing magtindang pakagaritun. Marakal la deni lalu kareng lele dapin ding pipagaralan ena man tiktak king pangaragul a bakal, gang mang atin lang gagastusan panyali. Makatalatag no man ding gomang dakal, labulan ing pialung at postcard, detang masasali king lual pakasipit la kareng kending sasaliuan da ring magaral.

Nganang Orly, "Lawen yo ding manggagabun, makatanud no naman kang Pedru. Ala yang balung ibie karing kakialung na at manaya ustung reses tamu nung e kamuti. Piliwas liwasnan na pamo. Neng kayi kamuting gapang, o ngeni lauen yula, kamuting dutung naman. Kamuti pa murin." Ding kayabe ng mamangan seli king lual, ting fishball, karioka, yeldan (yelung danum) ginilu at sagu galapakan la. Itang bala mu mo asnang kalawut ing bili ning pamibiebie ra.

Linawe la ding anak a pakatalungku karing dindam dang ginalapak. Y Mariong pusung, bigla yang tinikdo at ginulut, likas ne ing salol na, tinuad ne ing buldit na, at agnan agnan no man, ding kayabe na, "Phhhrrrrrrrrrrrrrrrut, phhhhhhhhhhhhhuuuuuut,phrrtt,"at ila naman ing sagakgakan, sabe ana ning metung karela, "Map namu epa mamawu ing kekang atut! anggang mamalita king sikan! Lukluk naka pen, at sulud me ing salol mo loko! Y Madam Cielo dumalan ne kanyan."

"Wa, wa ustu na yan, pabusten yu la, mabsi tamu naman anggang ala tang paniali king tindaan. Pota lawen yu kanyan, mamanyakit lapa atian king samut samut la pengan," sinabat ya y Teriong kulut.

"Map pa minum tana ketang gripu, bayu ya batenteng ing bell, sikap yu no reng pialungan. Potang ugtu gamitan tala magpraktis tamung plus minos buski pa mamaialungan ne?" tuglung ng Pedru karing kayabe na lalam akasia.

"O potang bat megtu lungub ta pa? Orly, munta ta kaya ketang bayung pagbidiokan?"

"Ali buguk kang buguk ne Cardo? Munta tamu ketang pipagbilliard malawut ya at edaka tamu atalukian karin." sabat ng Orly.

Sabe nita dinandam dane ing batenteng ning oras para magbalik king klase. Di Pedru at kayabe na likwan de ing lalam akasia alang pibalatan kamuting makakalat. At kabang pabalik la king klasi, daramdaman me y Pedru, "Ika Terio balu mu nala detang multiplication table 1 to 5? Ika Mario pota nung mayawus ka ketang ating division eka manatut nerbius ne? Kalupa niya nitang pinialung tamu karing olen nandin, isipan mu agyu me. At eyu la apusan ding aliua tamung kaklasi. Ketang makasaup pangatau tamu karin ta magbili" Ustu rang dindam itang tauli ng sinabi kalabas da lamesang dutung, nula katekate, patepate ala natang balak lungub ding aliwa.

Di Orly at kayabe na king lamesang dutung, misan da na gilutan ing kalat at mengasaiang a pamangan. Kasaklon mata era man apitna ing seli da kilual. Sagli digpan dang dakal a lango at ikyatan dang pusang gala ing makasambulat a pipanganan. Berongga nepang Cardo itang ena ayinum a yeldan king gulut da ri Pedru. Mabilis ya y Pedru uling balu nala dapat ding kaklasi na, tinakbang yang pawanan at dinurut minarap, eya mituran mebasa ya gamat king mispak a plastik alang bulad dinapuk ne king lebasan ng lulanan basura.

Epa yari , magklasi ta pang pare pareu. Atin yang katuki ing Bie ng Pedru.


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 3:11 AM 11/10/08 | More of this author on eK!
Nextnext