eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul MAPILAN MUNG aldo ketang ayabnuan kung Indung mibabata para palayunan ne ing keyang anak, oyni naman ing kabaligtaran ning ikit ko. Pablasang kerakalan tanang Pilipinu mamamunta aliwang labuad, ala na tang pamilyang mitagan na asabi mung atilu ngan makatipun keti mangabyayan king Indung Balayan. Ing siste mu pu neng kayi, ding malalakwan eda balung pakamalan at sinupan ing pipapagalan da ring mibabatang makalaut.

Emu minsan o makatapulu ing atin kang akasake king jitney o akayagape neng munta ka karing mangaragul a "Mall." Ginu ku pung Mamakalulo(!), Manilo (map sana nung tutu la ngan gintu ring pakasabit at pakabalate king katawan) at manyampukaki lang burloloy anti la mo waring lalakad a "Christmas Tree" ding kebabaynan. E mu pu bukud ding babayi, pati na ring lalaki tin mu naman makanyan.

Neng kayi ing akit mu ila ngan pakasiduang lamu, makasalud at manenaya king padala ng Tatang, Koya, Atse, Aleng, Asawa, kate-kate la kareng miyaliwang lugar a metung mu ing kapupuntalan—Pigastusan! Makanyan kung mekapiisip na naman kekaban makasake jitney, makarungut ka rening miyindung a kasake.

Atiu ne king edad mga treinta pasadu ing Indu, pero king pamamiblas balamu suman yang mengabusarat king kiput pangabigkis ing blusa na. Makayuslo ya salu at balu ng makanyan ing malyari king sinulud na, kaibat abit neng abit para tumas ya mo kanu. Asne kaba kuku, maka-manicure medyu matuling (eka ya mete kuko?), kaibat ding kayang taliri din mung tindaragul ilang alang makasulud a singsing. Ring keyang gamat, pareu lang ting pakasulud a miyaliuang kule batu pulseras.

Ing buak na, balamu kimpul yang buak mais ibat pipulan king marangle. Ing balat nang lupa eya ugma king balat ng batal, takde at siku ng mangalibkib. Anyang ibanda lalam ing lawe ku, kabang kakuang sisilyu king kakung pataka, (aro, damongkal!), atin yang tanikalang manilo king bukung-bukung. Obat rugu akung mimisip dela ne ing lulanan ng alahas, nung ayaus mu la man makanyan! O kasi map ene man magmamaselan, anggang alyad neng alyad itang anak a menangsu baru, manggabun ya itsura king siping na. Paburen nemu giyang pang tatalan ya itang anak potang magprenu ya ing drayber.

Lalu kung misdan, anyang banda nake Dau, bayu ya kasing gawa tang pinaka mumunang McDonald's, peragulan at pesantingan de pa. Ngana nitang paslit a maka siping kaya, kelangyan ya pang sipun, maglangib bukana ning arung, " Mommy, tipa kata Mcdo, bisa kung amburjer ampong prens prys. Ting piyalungan ne?"

Digpan ne ning alte! Anyang dindam ku ita, talagang linawe kuneng maratna, pelisan keng lawe manibat buntuk angga king bukung bukung, kaibat linipat ku ing lawe king anak ng kasiping tiktak king karusing.

Kasabe ning kulayit na king drayber, "Paki staf lang, over Mcdonal!"

Kekaban titipa la, aliwa mu aku ing piling piling a buntuk at makalawe, miyaliwa ke itsura lupa, ating magsisti, ating mabubusit, atin misdan, atin maka nganga, pero palage ku, metung mu ing lalabas king isip mi king kaorasan ayta.

"Nanu yang klasing Indu at asawa ita?"


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 2:02 AM 1/14/08 | More of this author on eK!
Nextnext