eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul MIBSU KU miyabe karing miangubie milabasan Huwebes uli ning pamanuki king agus ning panaun. King pangarate ku mapilan aldo, dakal linabas anti mo waring pelikula king kakung panimanman.

Inyang epa naman kelwatan milabas tang kayanakan,ustung magpatingapun ka king pamagaral o pupuntalan siguradu yamu ing atin na kang bakal a nasi makabalut bulung sagin.

Iti siguradu mu misalab bang matibe ya potang pitpitan da ne ing busuk-busuk a nasi karing sanduk a gawa naman king bikan ngungut.

Makaboteng balbalin o detang basung pibatan Nescafe a diamond disenyo ing ulam adobo pisamut yang manuk at babi liempo.

Ninu waring misip na king panawun tamu mismo karin malyari ing piyalben king telebisyun yapin na ing realidad at kasalukuyan.

Kanita manibat king pamamiping malan, kukusutan gamat, gagamitanan palupalo at mibibilad para muti at milako manilo at menangsu.

Ing pamaglutu banayad ing tengaban dutung potang bubukal, ita nang bayang tagan yang gamitan pagnangnang.

At istung mitda ya ing baya, lutu nya naman ing pamangan.

Ustung sinabi da ikid muna ing pamangan, pasingon mu, emu kukuluban.

Pota ustung mipawas la ring suklub daring kalderu at banga lumwal susulak at muluk ing linutu.

E yu pa lilipat karing dapukanan, paburen yung dimlang bagya bayu yu kanan.

Oneng pu ngeni, king pamibayu at puru na mamalagwa manibat king pamamipi, puru na "instant" ing epektu, pane ya ing sasabyan da ring magpatalastas: Enaka kailangang mulamulala, mainip makatunganga.

A que hora mismo akit mu ing resulta at epektu.

Oyan mismu ing milyari king pamaglutung asna pangabilis malagwa ing pangagawa, pangalulan karing plastik a dapukanan, anya ing milyari mapilan mung penandit kayari ming mengan, megumpisa na keng manimawas, miyaliwa pangangisngis.

Emu na balu nung makananu kang miras mabilis king pigulut, agwantan mung mangapatilis.

Oyan, ing kablas ning bayung uso na "TEK AUT PLIS."


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 12:04 AM 4/12/07 | More of this author on eK!
Nextnext