eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

cecile s. yumul
cecile s yumul ATIN PA wari, atin pang makaganaka o puru na pakunwari? King milabasan a Disyembre, uli na siguru ning king pangawala na bie Tatang, mas kung mapagmasid king miyayaliwang bage na akagisingan kung mawawala na king pamandatang ning Pasku.

King panaun ta ngeni, dakal karing mangatuang bale keragulan tamung ulian ustung Pasku, anibersaryu ding mengamate, kebaitan da ring apu, dara, bapa mengatuang alang asawa uling itamung peparagul da anggang megi tana ngan butakal—mengapisali, mengalasak, pakasara. Oyta ing karakalan kabilyan ding bale nung nukarin dakal a masanting a milyari at masayang oras ing kekatamung gigulan. Ing pakiwari ku, maigit pa kaniti bale matua ing mewala king bie tamu, abe. Kasdan mu, kayabe danang melasak, milugmuk ing aliwang pamana anti mong ing pamangawa king pamangan apag ustung ating pitatagunan a mangaragul.

Metung a mekalingwan king gagawan tamu inyang mangalati ta pa ing pamangawang "ice cream" king kalapinyera. Pilan pa kekatamu ing makaganaka nung makananu tang piyadian ing pamandurut ketang singkapan ng Dara o kaya y Apu, na pibulug bulug a yangka, macapuno, nata de coco, gatas at piga ning ngungut. Anggiang mangasias naka taliri, mangapal na palad king dimla ning tutukupan a kalapinyera kabang pidurutdurut me king kaili't wanan a direksyon, eka man bisang paliwas uling piyadian me itang muna meng atakman, potang magumpisa neng mag-"ice cream" a porma king makagilid king kilub kalapinyera.

Pati ing pamanisis gagamit bulung pakiling emu na akit uling ding bale pakatalakad enala bale Kapampangan, nune balu mung balu nu ya menibat a labuad ing makatuknang. Nung ibat ya Japan, Europa, America, at miyaliwa pa, akit mung akit king bayung bale mitatalakad. At uli na niting bayung usu, pati pamagpakan tau pa-cater-cater na maski nanu ya pa ing datang a okasyun.

Kanita, asnang ka simpli ing bie at balu mu ing pandatang ning masayang piyaguman uling, susuyu at dumulong la ring king baryo para sumaup, mibuklat la ring awang pasbul at milage la ring pakasinup a kasangkapan, mangasanting a kurtina at milutu ing pamangan neng mung ating okasyun talagang pagsaryan dang pupuntalan pati ring makarayung lugar. Sigurado ya ing sabo liga latablatab king taba at busuk-busuk king pali kabang lipat bakud at kanto ing nyaman ning ababawu mung milulutu karing pakayilerang kawa king sulip at lalam ding tanaman a mangaragul.

At unti la man karakal ding bisitang datang alang kurilyu uling, dakap kang manuk king kulungan at itang babi midurut king baya manibat galingaldo melubas na balat, sagli mu agawa deng paksing litsun potang banda nang gatpanapun. Maralas, ustung ating pitagunan makanyan, ding ating masabal a ka baryo datang la mandala la king nanung atin dang malyaring panyangkap anti mong ding matuang ngungut para king biringhe at tiboktibok o kalame biko nung ating megdalang kulubasa ampong lakatan. Kanyaman ning pamiyabe kanita at alang bibilang king oras a pegobra at nung pilan lang buntuk tau ding datang pakanan.

Ngeni ala nang Matuang Bale mibubuklat pasbul para manyiklod la ring babie galang a kamaganak at kaluguran da pa ring aliwang bisitang mamandatang. Uli na ning usu, R.S.V.P. pilan kayu? Bayu pa datang ing pamitagun, makabilang na la ring kutsara, tinidor, pinggan, platitu, basu, at apanamulis asbuc.

Ing kayang susubu tamu makabilang na naman bayu ta megumpisang langut at malduk ultimo king danum a makaplastik na naman? Ing kayang mangumbira minaliwa ya naman king kanita at meging plastik namu naman?


[About the author. Cecile Santos Yumul is a veteran award winning Broadcast Journalist, a visionary teacher (Most Outstanding Teacher of the Philipines in 1992), a nationalist (Most Outstanding Kapampangan for Education in 1993), an environmentalist, and a dedicated daughter. She has over 35 years experience in the field of arts as an actor, director, and author. She is a published writer (Woman's Magazine) of essays, poems, short stories, and social commentaries. She currently resides in Lakandula, Mabalacat, Pampanga with her Mother, 18 dogs, doves, and bonsais.]

-Posted: 8:11 PM 3/1/07 | More of this author on eK!
Nextnext