abel d. soto
UNDAS
Hindi masamang dumama.
Hindi masamang masaling
at maapektuhan ng dillim.
Ngunit hindi nakabubuting itaboy
And dilim nang hindi mo ito inaako.
Hindi nakabubuting ibaon mo ito
Sa iyong kalooban hanggang
Sa lasunin ka nitong dilim.
At kailangan kong ihayag
Na may habag sa pag-upong
Kasama mong mag-isa ang dilim,
At may kapayapaan at rilag
Kapag naiaangat ka ng dilim.
Nagliliwanag ang buwan
Dahil hindi niya kailanman
Iniiwasan ang dilim.
—Posted: 7:06 AM 10/30/2014 by eK! | Post Your Comment!About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.