abel d. soto
PUNO
Kung anong puno iyon
Ay hindi na mahalaga pang
Banggitin pa dito
Sa isang tulang mistulang
Naghahanap lamang ng paliwanag
Tungkol sa kung bakit
Kailangang isang puno
Lamang na minarapat
Na hindi ko pa pangalanan
Ang maging buhay na patotoo
Sa isang wagas na pag-ibig
At sa isang tapat na pamamaalam
Na punung-puno ng kabuluhan
At mga hindi sinadyang kahulugan…
… Kagaya ng puno ng ating
Pinutol na pagmamahalan.
—Posted: 9:52 AM 5/2/2014 by eK! | Post Your Comment!About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.