abel d. soto
THE PROBLEM WITH POETRY
ANG HIRAP SA PANULAAN AY IYON(...)
(AT ITO...).
Ang hirap sa panulaan
ay iyong kadalasan nitong
inihahayag ang sariling saysay
sa iba't ibang mga
paraan, sa iba't ibang mga
anyo, sa iba't ibang mga
uri, ngunit sa mga
salita na sadyang kakaunti,
kung kaya't kadalasan ay
naiiwan na lamang ang
nagbabasa sa lupa ng
mga kabuluhan at kahulugan,
pinipilit na kainin ang
mga tira-tira sa kung
anomang naiwan ng isang
makata para sa pang-unawa.
Ang hirap sa panulaan
ay iyon(...) (at ito...).
ING SAQUIT QUING POESIA YA PIN ITA(...)
(AT INI...).
Ing saquit quing poesia
ya pin itang maralas
papasiag na ing sarili
na quing dacal a
paralan, quing dacal a
porma, quing dacal a
uri, dapot quing dimut
mung amanu, nun inia
sa't maralas yang malalacuan
ing mamasa quing gabun
na ning ulaga at
cabaldugan, pagcapilita'na ing
cana'na ing nanu
mang tinaga'na ning
poeta para quing nanu
pa mang agyu nang
atalastas na ning isip.
Ing saquit quing poesia
ya pin ita(...) (at ini...).
THE PROBLEM WITH POETRY IS THAT(...)
(AND THIS...).
The problem with
poetry is that
it usually expresses
itself in many
ways, in many
forms, in many
types, but in
so a few
words, that is
why oftentimes the
reader feels like
worm in the
soil of substance
and meaning, trying
to eat the
leftovers of what
the poet left
for any understanding.
The problem with
poetry is that(...)
(And this...).                 
—Posted: 7:52 AM 9/20/2012 by eK! | Post Your Comment!About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.