abel d. soto
LIMANG OBRA
MA-MOESIA CU
Ma-moesia cung mitmung cayabangnan,
at idala que quing banua ing amanu cung sisuan;
at itanam co quing pisngi na ning bulan
ring balang rima da ring amanung meyumuan.
Ipagtumaila cung cayabe da ring batuin
ing upaya da ring canacung amanung mayangin.

Ma-moesia cung lugud at baltangan co ring bacas na,
anti nung macananu cung pipagalang mebiasa
a managtal caring talulut da ring sampaga;
nung macananu queng inuma ing bucas
calupa ning pama-inggulut cung lubas
quing licuan cung bacas ning milabas.

Ma-moesia cung misnang tula,
sambutan co ring batis at marangle:
ring daun ning indung calicasan.
Itanam co quing salu cu ring cabunducan
at ring bini ning casngauan
ban diliga'no ning patac na ning uran.

Ma-moesia cu lubutad na ning pamisagsagan,
tungguen co ring saingsing na ning balayan
ban gisingan na ya ing malacac a justicia.
Tamban que ing pusu na ning balayan
at panenayan que ing pangabait na
ning maluat cu nang pagnasan a calayan.

Ma-moesia cung mitmung cayabangnan.
At baquet pin ali cu,
nung cacaluguran cu ne man
ing caladua na ning calalangan?
Calayan Quing Capasiagan
CALAYAN QUING CAPASIAGAN
Ing ausan dang
"marauac a casulatan,"
apagmaragul ta ya pa mu ring
anting "mayap a cauatasan."

Caring malayang amanu
Mibait ya'ing calaya’ning capasiagan,
ing caculanga’na quing calidad
arinan ya pang cabaldugan a "dignidad."
Mitmung sican a lub ta'ng lacbayan
ing calalaman, panganib, at leguan
na ning cayaduana' ning calayan.
Alang mababo cabaldugan.
Alang tatabac a palang.
Magpati-agus mu cabud
quing batis ning capagnasang mitutubud
ban aquit tamu ing dalise bie at lugud.

Laun a amanu midadalit la
para quing mesirang caladua,
ing tangis na ning metung a diua
a magnasang alang saua
a maquiteracan quing amanung sisuan
a alang bacud quing saglaue ning caisipan,
bagcus aguiang quing metung mu mang cundiman,
payagusan ya ing lugud a maniaman,
a e cailangan pang aduan a saluan.

Ing tenaca'ning calaya'ning capasiagan
paintuluta'na ing cabaldugan
da ring mangasanting a taguimpan,
uling mangabaldugang maleguan a cauatasan
ban biayan ya ing melalangan a calayan:
teterac a macatapac tulid ning dayatmalat
cabang pagumasdan la ring batuin a quiquindat,
at cacaue quing quiquinang a cabaldugang mulat.

Bucud mung quing calaya'na ning amanu
ing alaraua'neng tutu ning tau
ing diua nung nucarin ring bati-batu
quing pinanari caring la misusulu,
at sasalbag da ing cule na na niti quing yatu…
ua, quing cauatasan mu ping tutu
carin la maramdam ring mangalalam a turu
a miyuyubug caring mangatbud a bie tamu
a yang nasa na ning Dios a miglalang quecatamu.

Ing alang-cabat a pamipagsalita
potang mipagcaluban yang magmalasaquit a siuala
mangamanu yang cabaldugan alang angga,
at amanua'na ya ing maung caladua
diquil quing lugud a mibabata.
Ua, tutu pin at paniualan cu pa:
ing inaus dang "marauac a casulatan" canita
"mayap a cauatasan" ngeni ing bansag da,
uling ing ing legua’na quing diua macalilip ya.

At iti, ua, tune ping mayap ya
calayan quing capasiagan yang lagyu na
mabie ya ing siuala na
macasara ya man ing asbuc na.
BLANGKO
Humahalik sa aking imahinasyon
ang mga nakahahalinang
blangkong pahinang
may mga payak na dibuhong
nag-uudyok ng katiyakan.

Nagtatawiran ng walang pasubali
sa malalalim, mapanganib,
at 'di nababanaag na alon
ang mga itim na titik sa lubid
ng aking naglalayag na gunita.

Ang mga nakahahalinang
blangkong pahinang ito
ang mga pangako ng aking
mga sumisigaw na pagmumuni-muni
sa umaapaw kong buhay.
ANG SILID NI MAKATA
Ang silid ni makata
ay walang anomang laman.
Walang magagarang kasangkapan,
walang telebisyon, walang mga tinig,
walang mga orasan… wala…
maliban sa mga hampas ng hangin
at mga patak ng dugong
tumtibok sa iyong kaibuturan.

Mapapabuntong-hininga siya
at iigpaw ang katahimikan.

Ang mga paborito niyang pelikula'y
magsisimulang lumabas kapag
may sapat siyang lakas ng loob
na habulin sa mga salita
ang kanyang mga imahen.

Sa isang kinabukasang
may mga blangkong pader,
ang mga slid-aklatan ay
pawang mga museo na lamang
kung saan ang taong-bayan
ay nilalamon ang kanyang mga aklat,
ngunit ang iba’y pumapasok pa rin…
nagugulantang, nanginginig.

Bumalik tayo ngayon sa silid ni makata.
Ang hungkag na silid na
palakaibigan sa malabo
ngunit naghahamong paraan.

Dito’y makaka-kain siya ng mga bato,
O 'di kaya'y makatatalon sa kalaliman…
at palagi pa rin siyang makaliligtas,
basta may pluma’t papel siya
na sasalo sa kanya.
MALAYANG TALUDTURAN
Kagabi’y nagising akong nalalaman
na ako’y dapat ng magpa-alam ngayon
sa mga taludtod na ito. Ganito naman parati
pagkatapos ng maraming taon. Dapat silang lumabas
sa malawak na mundo. Hindi sila maaaring itago
magpakailanman… dito sa ilalim ng bubong na ito.
Nakahahabag na nilalang. Kailangan nilang maglakbay
sa bayan. Ang ilan ay mapahihintulutang bumalik
mamaya. Ngunit ang karamihan sa kanila’y
nandoroon pa ring naghihintay. Sino nga ba
ang nakaa-alam kung ano’ng kanilang kahihinatnan…
Bago pa nila matagpuan ang kanilang kapayapaan?
—Posted: 12:12 PM 10/7/11 by eK! | Post Your Comment!About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.