abel d. soto
SANA
Sana baiu tamu sumulat
at magsisting mangabaiat,
lauen ta pa sang masampat
nung atin ta nang arapat
ban mangaintulid ta'ng tapat
caring quecatamung isulat.

Sana baiu tamu sumulat
amanung tutung macarinat
caring calupa tamung talasulat
a magmalasaquit, guguniat,
nung ing quecata'ng isulat
tutu la't e mu pamanyinat.

Sana baiu tamu sumulat
lauan ta pa mu at sucat
nung ring quecata'ng isulat
e la calaraman a mipupucat,
at e no sa munie pang dinat
qng mismung caniti sinulat.

Sana baiu tamu sumulat
amanung misasambulat
anting balas qng dayatmalat,
migunam ta pa sa'ng malambat
nung e tamu mu magcalat
caring quecatamung isulat.

Sana baiu tamu sumulat
ing sarili ia pang imulat,
ban ding buring ta'ng idalipat
a opiniun at paquibat
caring capara tang talasulat
mica-dangalan lang mabaiat.

Sana bayu tamu sumulat
adinan ta ya pa sa'ng paquibat
iting cutang a sasalabat:
Sanu caia ing mas magluat—
ring amanung manyinat
o ing catutuan a darapat?


(Sana tune ia ping migunam qng paquibat!
At sana pin tutu neng mimulat . . . .)
—Posted: 9:48 AM 7/26/10 by eK! | Post Your Comment!About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.