abel d. soto
ING MUA NING CAPANAYAN

("Ing siuala ning Dios, siuala ne ning capanayan." —Bp. Chito Tagle, DD, STD)
Pota ping catmu ne ing tuca' na ning bie,
caring casaquitan a miyayaliua cule,
at ya'ning caladua, papagal, sasaua ne,
damdam ca sang tune caniting siuala na ning bie.

Dacal ca damdaman, siualang maniambitan
dapot careti ngan, queca ya sanang damdaman
ing siuala mung cabud a manalumpacan
ya pin ing siuala na ning mua ning capanayan.

Caring angang mua a quecang asalanguian
qng pamaglacbe mu qng bie bibitasan,
ini nang pisalanguian, yang munie camasalan,
at caring mapapagal, mie yang capainauan.

Paquibitasan mu sa ini nang catutuan
a e na balang mua, mamungang deuacan,
uling iting mua na ning mua ning capanayan,
iti painturu ya qng mayap a pastulan.

Tumingid ca sana at quecang pamintuan
queting yuyutus na ning batas ning capanayan:
ibuclat me sana ing pusu't caisipan
caring camasalan at sablang cayapan.

E mu sa pabustan ing laclaca' na ca
ning mua't paguinaquit, a susubung queca
ban ica manabu ca qng sarili mung dusa
at ba' na sa'ng micutcut pa qng masiri nang parusa.

Potang ing sabla a quecang acaquit,
atiu yang parati ing dusa at saquit
queca sa'ng igulisac at queca yang idalit
iting mua ning capanayan a qng pusu macasipit.

Ing mua ning capanayan parati yang tune
iti e maglilu, at e me man alele,
bagcus libutad ya, iting dalit igale ne:
"Iti nang canacung mua, yang siuala na' ning bie."

Itabi mu cu man qng quecang tucnangan
ing siuala cu't diua pane meng damdaman
lalu't lalu na pa potang tune meng e asajan
carin ya masican tune maniambitan.

Iti nang siuala na ning canacung mua,
pilan libung siglu, iti e sinaua
bagcus sisican ya, at e ya cacalma
uling ing quetauan, pane yang malugma.

Caulan ne man ning tau ing cayang deuacan
at ing dulum ning bie caya yang salanguian,
dapot ining mua cu, ume neng guisingan
at piblasa’ne pang imalan ning cayapan.

Pota sanang ica qng quecang pamaglacbe,
malilili na ca at tune malumbe,
ini nang siuala cu, ya pin mu yang matibe
a apanaligan mung sicanan mu qng bie.

2 Junio 2010, Baculud, Capampangan

("... ding tupa balu re siuala ... at ding tupa tuqui la caya uling balu re siuala ..." —Juan 10: 2 & 4)
—Posted: 7:05 AM 6/4/10 by eK! | Post Your Comment!About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.