papa osmubal
PAMANDUKIT: KAWATASAN KARENG ATLUNG AMANU
(KAPAMPANGAN, PORTUGES, AMPONG TAGALOG)*
(Kapampangan)
PAMANDUKIT
Manalig ku keng batu uli'ng ini sisitsit ya.
Sasabiyan ne ing salita ning metung a bayani, makakabayu yang sinagana
karening lulusub, magnasang mangamkam king gabun ning kayang ibpa.
Gilisak ne ing kayang mapayit a pamakipagtutul at pamakipagsagupa
kambe ring akbung ding sandata ampong dagungdung da reng lantaka.
Menabu yang ating punglu keng bungu ampong katimawan keng kamau.
Makasinup la kareng batu reng larawan da't wangis deng bayani.
Makasinup ya kareng batu ing lumbe ra't dine reng kasalang da reng bayani.
Ating kasalesayan keng ubud ning batu, mesulat ya keng e mababating a amanu.
Ating malino pamipaganaka keng napun king ubud ning batu.
Ing Israel, ngara, keng metung a paralan petunuran ne ning Ginu—
dinukit ne ing mamapi nang siwala kareng batu.
Ing batu mangamanu ya.
Saksi ya ing batu keng tagumpe na ning Roma, ning Gresiya, ning Babilonya.
Sisiwalat ne ning batu ing milabas ning Espanya, ning Portugal, ning Britanya.
Pusu ya ing batu, kakabag no reng pita ra reng paraon, deng Inka, deng Asteka.
Mapibabata ya't matiyaga ing batu—e mainip manenaya.
Deng gamat a makapalto keng makasimang katutuwan, panayan no ning batu.
Manalig ku keng batu uli’ng ing batu salamin ne ning isip ning tawu.
(Portuges)
ESCULTURA
Acredito em rocha porque a está sussurrando.
A rocha relata a lenda dum homem valente, cavalgando num cavalo,
encontrando aos intrometidos que quiseram roubar a terra rica do seu pai.
Gritou a sua rebeldia amarga no meio de explosões ruidosas de canhões.
Caiu e faliceu com uma bala no seu cérebro e liberdade nas suas mãos.
A rocha mantem os rostos dos heróis.
A rocha mantem o magóa e embaraço dos adversários dos heróis.
A rocha tem a história nela, escrito em palavras indelével.
A rocha tem nela memórias duráveis e vívidas.
Diz-se que o Deus amansou o Israel, gravando a sua voz ardente nas rochas.
A rocha fala.
A rocha é a testemunha à glória da Roma, da Grecia, da Babilonia.
A rocha fala sobre o passado da Espanha, de Portugal, da Grâ-Bretanha.
A rocha é uma coração que pulsa com os desejos dos faraós, dos Incas, dos Aztecas.
A rocha é paciente—a rocha espera.
A rocha espera as mãos nobres que vão revelar a verdade que está nela escondida.
Acredito em rocha porque é o espelho da mente humana.
(Tagalog)
PAGLILILOK
Nananalig ako sa bato dahil ito ay umaanas.
Sinasalaysay ng bato ang alamat ng isang dakilang bayaning sumalubong,
nakakabayong lumusob sa mga nagnanais kumamkam sa lupang sinilangan.
Isinigaw niya ang kanyang mapait na pagtutol at pakikipagsagupa
kaalinsabay ng putok ng mga sandata at dagundong ng mga lantaka.
Nahulog siyang may punglo sa bungo at kalayaan sa kanyang kamao.
Nakasilid sa mga bato ang larawan at wangis ng mga bayani.
Nakasilid sa mga bato ang lumbay at kahihiyan ng mga kaaway ng mga bayani.
May kasaysayan sa kaibuturan ng bato, nasulat ito sa wikang di-naglalaho.
May maliwanag na gunita ng nakalipas ang nakasilid sa kaibuturan ng bato.
Ang Israel ay pinaamo ng Poon sa iisang paraan, wika nila—
inukit Niya ang Kanyang naglalagablab na tinig sa bato.
Nangungusap ang bato.
Saksi ang bato ang tagumpay ng Roma, ng Gresiya, ng Babiloniya.
Sinisiwalat ng bato ang lumipas ng Espaniya, ng Portugal, ng Britaniya.
Ang bato’y isang puso, tinitibok nito ang pita ng mga paraon, Inka at Asteka.
Matiyaga't matiisin ang bato— wala itong sawa sa paghihintay.
Hinihintay ng bato ang mga kamay na magpapalitaw sa nakakubling katotohanan.
Nananalig ako sa bato dahil ang bato ay salamin ng isip ng tao.

*Ining kawatasan linikas neng Papa Osmubal keng Kapampangan, Portuges, ampong Tagalog, ibat keng kayang lalang a kawatasan keng Ingglis a mayayawus "Sculpture" a melimbag keng Poor Mojo's Almanac(k) ketang banuang 2005. Malyari yang batyon ing Ingglis na nining mesabing kawatasan keng Poor Mojo's Almanac(k)
—Posted 9:41 AM 4/9/10 by eK! | Post Your Comment!About the author. Papa Osmubal is Oscar Balajadia of Magalang (Well, don't get fooled by that name), now a Macau resident (Sorry, where?) and married to a Chinese local (How? How come? Why?). He has been a Catholic seminarian (OK, he once opened a book at an exam in Latin and Romance Languages—but who in frigging hell did not?), a Catholic missionary (Oh, the rosary is the answer to our country's economic problems and to your alcoholism and addiction to nicotine!), a bookstore staffer (Yes, sir, listen here, we know it is urgent, so your book is on its way from Guangzhou and will be here in 8 months!), a librarian (Oh, it's Friday the 13th and I am not putting 666 as Dewey call number on this bloody book!), and a teaching assistant (OK, pal, I know you prepared for the exams so I will check and mark them!). He is currently a teacher (yawn) and has an M.A. in English Studies (yawn even more, nod off, and then snore) from the University of Macau (sorry again, where?).
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.