papa osmubal
KEMATAYAN: KAWATASAN KARENG ATLUNG AMANU
(KAPAMPANGAN, PORTUGES, AMPONG TAGALOG)*
(Kapampangan)
ING KEMATAYAN NING METUNG A TAMBAY
Meyangu ne bye—ing kanung kayang ate
mesyas ya't malanging anting batung-mabye.

Meko ya keng makapagmulalang paralan,
mimisip ke ngan a kayang kakaluguran a likwan

Ampong mamagtaka—bala mo lalto a ing kayang
pangamate metung yang malalam a bugtung o kutang.

Anyang bengi pin a ita bayu ya mayangu-biye
mengatawli ke ngan ketang inuman a pemisabi.

Kaybat ning pilan paruminggu kilub ning ospital, limput ya
palak na karanun kesa kekami ngan, i Verlaine ing babasan na,

Mamasa yang kawatasan ketang kayang piluluklukan tagana,
tayimik na lang lulumud asuk-sigarilyu reng kayang baga.

Ining tawung ini, malyari ta'ng sabiyan, ing bumye
e na balu nung makananu, nung e nung makananu ing mate.

"E yu ku dirinan babayi ngening bengi," nganang kinulyo,
"Deng kanakung anak e ku no buring dakal pasibayu!"

Bilusnan neng marakal pang alak ing kayang basu
at keng dulang bildug ne ing metung kaang sigarilyu.

"Misan ya mibayit ing tawu, misan ya mu mate," ngana,
sasagakgak ya, balamu mo kukulamiyan nakami't tutuya.

Kalupa ning dati migpalbug ne ing bulan anyang ing tropa
ayisipan da ing mikawakawani na la pa mu't magpaynawa.

Ya e ya tinaglus memaltang ketang dati nang pidadalanan,
nung e tinaglus ya keng nukarin ing aldo masala yang saslag.
(Portuges)
O MORTE DUM VAGABUNDO
Ele já morreu: o figado dele ficou
muito duro e tão seco como uma pedra.

Ele partiu em maneira misteriosa
e inesperada, deixando nos perguntando

E desejando saber como se a sua partida
era como um enigma que precisou duma resposta.

A noite antes, demoramos, chegamos muito tarde
para a nossa farra habitual de noite.

Após de semanas numa enfermaria pública, ele apareceu
muito mais cedo do que todos nós, estava lendo Verlaine, estava

Lendo poesia na sua cadeira favorite, silenciosamente
enchendo-se os seus pulmões com fumo de charuto cubano.

Este homem, a gente pode dizer, não soube como se viver,
mas certamente ele soube bem como se morrer.

"Não me dê uma garota hoje à noite," ele revelou,
"Não queria gerar mais uma criança, jamais não!"

Ele generosamente encheu o seu copo com uísque
e depois deitou um pacotinho de charuto na mesa.

"O homem é nascido só uma vez, e vai morrer só uma mez," disse,
rindo tão forte parece que ele estáva escarnecendo-nos.

Como sempre, era quase amanhecer quando nós
sentiamos que tinhamos já bebido mais do que bastante.

Ele não andou no caminho habitual, ele foi
para onde o sol estava nascendo.
(Tagalog)
ANG PAGYAO NG ISANG TAMBAY
Yumao na siya—ang kanya raw atay
tumigas at natuyong gaya ng batong-buhay.

Lumisan siya sa nakamamanghang paraan,
nag-iisip lahat kaming magkakaibigan na kanyang iniwan

At lubos na nagtataka—akala nga namin ang paglisan
niya ay isang ubod lalim na palaisipan o katanungan.

Nung gabi ngang iyon bago siya tuluyang mawala
nahuli lahat kami sa magdamagang inuman na aming itinakda.

Pagkatapos nang ilang lingo sa pagamutan, sumiput siya bigla
higit siyang maaga kesa sa lahat, si Verlaine ang kanyang binabasa,

Nagbabasa siya ng tula sa sulok kung saan siya'y naupo lagi,
tahimik na linulunod ang kanyang mga baga sa usok ng yosi.

Itong taong ito, maari nating sabihin, sadyang ang mabuhay
ay di alam kung papaano, ang alam ay kung papaano mamatay.

"Wag," sigaw niya, "wag n'yo 'kong bigyan nang babae ngayong gabi.
Ang aking mga anak ay ayaw ko nang madagdagan pang muli."

Binuhusan niya nang marami pang alak ang kanyang baso
at sa gitna ng mesa inilagay niya ang isang kahang sigarilyo.

"Minsan lang mabubuhay ang tao't minsan din lang yayao," ika niya,
humahalakhak siya na akala mo binibiro niya kami't kinukutya.

Katulad nang dati palubug na ang buwan nang ang mga barkada
ay naisipan nilang maghiwa-hiwalay at magsiuwian na muna.

Siya, hindi siya nagdaan sa dati niyang dinaraanan,
nagtungo siya sa kung saan ang araw ay maliwanag na sumisikat.

* Ining kawatasan linikas neng Papa Osmubal keng Kapampangan, Portuges, ampong Tagalog, ibat keng kayang lalang a kawatasan keng Ingglis a mayayawus "A Bum's Demise" a melimbag keng Cha: An Asian Literary Journal, keng Hong Kong, keta pang Pebreru ning banuwang kasalukuyan a 2010. Malyari yang batyon iting kawatasan keng Ingglis keni: asiancha.com
—Posted 8:51 AM 3/14/10 by eK! | Post Your Comment!About the author. Papa Osmubal is Oscar Balajadia of Magalang (Well, don't get fooled by that name), now a Macau resident (Sorry, where?) and married to a Chinese local (How? How come? Why?). He has been a Catholic seminarian (OK, he once opened a book at an exam in Latin and Romance Languages—but who in frigging hell did not?), a Catholic missionary (Oh, the rosary is the answer to our country's economic problems and to your alcoholism and addiction to nicotine!), a bookstore staffer (Yes, sir, listen here, we know it is urgent, so your book is on its way from Guangzhou and will be here in 8 months!), a librarian (Oh, it's Friday the 13th and I am not putting 666 as Dewey call number on this bloody book!), and a teaching assistant (OK, pal, I know you prepared for the exams so I will check and mark them!). He is currently a teacher (yawn) and has an M.A. in English Studies (yawn even more, nod off, and then snore) from the University of Macau (sorry again, where?).
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.