papa osmubal
BAYU PAMANGISING: TIMAWANG-KAWATASAN KARENG ATLUNG AMANU
(KAPAMPANGAN, PORTUGES, AMPONG TAGALOG)*
(Kapampangan)
BAYU PAMANGISING
Matudtud ya naman pala ing angin. Agaganaka ku pa anyang malati ku pane keng kukutnan i Ima ku nung matudtud ya ing angin. At ibarongga ne mu kanaku ing parating alang lasa ampong marimlang lawe a makadukit keng lupa na—oyta ing pekapakibat na. Itang malanging laweng ayta kata-kata ya buring sabiyan, dapot e ya mangabaldugan a ing angin matudtud ya. Akaragulan ku ne ing kutang a ita at ngening atiyu naku keng ganap a gulang abalu kung matudtud ya pin pala ing angin. Deng salol ampong imalan a pakasable keng barkun rebultu la ngan a ali kikimut—e la mipagkaluban galo, pigmaymutan lang galo. Ing bale ku balamu pisamban ya o templu. E ku pa mipapunta Roma o keng Tibet. Dapot isipan ku mung pota pane balamu alas-kuwatru ning abak keng Roma o keng Tibet. Asna kalagwa ing maniwala keng apung ginu patse alas-kuwatru ning kayabakan. E ku pa mu magtalungku ketang dulang ba'ng minum kape maki-gatas ampong mamasang pang-abak a diaryu. Ali ku pa gawan ita: alang sangkan o ba't dapat kung gawan ita. Kasi ing angin matudtud ya pa, makanyan mu naman deng anak ku't ing kabangal-ning-pusu ku.
(Portuges)
ANTES DE ACORDAR
O vento também dorme. Ainda me lembro quando era pequeno sempre estava perguntando a Mãe se o vento dorme. E ela iria apenas lançar aquele olhar preguiçoso e zombando na minha cara. Sabia que equele olhar significava qualquer coisa, mas não é o vento dorme. Agora já sei que o vento na verdade dorme. As cuecas e roupas que estão penduradas no terraço são estátuas estacionárias—desprovidas e privadas de movimento. A minha casa é uma catedral ou um templo. Ainda não fui na Roma ou no Tibete. É tão facil de ser um teísta às quarto horas da madrugada. Não vou ainda sentar à mesa para tomar o meu café latte e ler o jornal de manhã: não há razão para os fazer. Porque o vento ainda esta a dormir, como também os meus filhos e a minha esposa.
(Tagalog)
BAGO GUMISING
Natutulog din pala ang hangin. Naaalala ko pa noong paslit pa ako, lagi kong tinatanong si Inang kung natutulog nga ang hangin. At ibabato lamang niya sa akin ang palaging walang lasa at malamig na tingin na nakaukit sa kanyang mukha—iyon ang kanyang pinakatugon. Ang walang-buhay na tingin na iyon ay libu-libo ang ibig sabihin, nguni't hindi iyon nangangahulugan na natutulog ang hangin. Nakalakihan ko na rin ang tanong na iyon at ngayong may ganap na akong gulang nalaman kong natutulog nga pala ang hangin. Ang mga salawal at mga damit na nakasampay sa balkon ay pawang mga estatuwang walang kibo—hindi sila pinagkalooban ng galaw, pinagkaitan sila ng galaw. Ang bahay ko ay tila isang simbahan o templo. Hindi pa ako nakakarating sa Roma o sa Tibet. Datapuwa't iniisip ko na baka palaging tila alas-kuwatro ng umaga sa Roma o sa Tibet. Sadyang napakadali ang maniwala sa Maykapal tuwing alas-kuwatro ng umaga. Hindi pa muna ako uupo sa may mesa't iinom nang kapeng may-gatas at magbasa ng pang-umagang pahayagan. Hindi ko muna gagawin iyon: walang dahilan kung bakit dapat kung gawin iyon. Kasi natutulog pa ang hangin, gayon din ang aking mga anak at ang aking maybahay.

*Ining malagwang-pamikudta (prose poem / short short / flash fiction) linikas neng Papa Osmubal keng Kapampangan, Portuges, ampong Tagalog, ibat keng kayang lalang keng Ingglis a mayayawus "Before Waking Time," a minunang melimbag keng Makata Dalityapi; neng makudtang Pangasinan a Santiago Villafania ketang Eneru 2005, kaybat melimbag yang pasibayu keng aklat a Sentence: Firewheel Edition ketang Ulyu 2005. Ngeni ining Ingglis na nining malagwang-pamikudta tatalnan ne't sisinup ning The Columbia University Granger's World of Poetry samula pa anyang kaibat neng inyad o inyawaran ketang Abril 2006, metung ya ini kareng mekua anyang memili ya't menguang mapilan a kawatasan ibat keng melimbag a Sentence: Firewheel Edition. Ing The Columbia University Granger's World of Poetry ya na ing makibandi keng Ingglis na nining malagwang-pamikudta bilang pamanuki keng pamisabi't pikasundu. Malyari yang libutan o silipan ing The Columbia University Granger's World of Poetry keni: www.columbiagrangers.org
—Posted 6:31 PM 3/10/10 by eK! | Post Your Comment!About the author. Papa Osmubal is Oscar Balajadia of Magalang (Well, don't get fooled by that name), now a Macau resident (Sorry, where?) and married to a Chinese local (How? How come? Why?). He has been a Catholic seminarian (OK, he once opened a book at an exam in Latin and Romance Languages—but who in frigging hell did not?), a Catholic missionary (Oh, the rosary is the answer to our country's economic problems and to your alcoholism and addiction to nicotine!), a bookstore staffer (Yes, sir, listen here, we know it is urgent, so your book is on its way from Guangzhou and will be here in 8 months!), a librarian (Oh, it's Friday the 13th and I am not putting 666 as Dewey call number on this bloody book!), and a teaching assistant (OK, pal, I know you prepared for the exams so I will check and mark them!). He is currently a teacher (yawn) and has an M.A. in English Studies (yawn even more, nod off, and then snore) from the University of Macau (sorry again, where?).
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.