rosendo m. makabali
ITONG KAPOS NA PANAGINIP
Di bale kung wala na ang toothbrush ko sa bag mo
Kung mas sariwa pa rin sa iyong mga labi ang una kong
Halik kahit lasang sisig at sigarilyo

Talo ang ginaw ng maulang gabi kung dama ang dating
Init ng yakap kong maingat para iwas-kapit
Ng iyong pabango sa aking amoy-pawis na T-shirt

Hayaan ang lahat na malula sa labas ng noong
Pinagtagpong mga mundo mo at mundo ko sa isang sulok

Kung di mo na pansin ang mga lasing at mga gising pa
Habang pauwi sakay sa tricycle o jeep at napapalukso
Ang dibdib kapag may magpapaabot ng pasahe para dalawa

Hayaan ang lahat na maligaw sa labas ng noong
Inuuwian ng mga mundo mo at mundo ko sa kuwarto natin

Maging mahimbing sana palagi ang iyong pagtulog
Kahit na ang panaginip na ito ay hanggang kapos na lang
Sa isang taon, o aking irog
—Posted: 8:30 AM 6/15/12 by eK! | Post Your Comment!About the author. Rosendo M. Makabali is the editor-in-chief of and the literary editor of , a website dedicated to new underground guerrilla exploratory art + literature in the new medium. He has published poetry in several Philippine print magazines and online in spread and . A few of his poems appear in Slam the Body Politik, the Revolutionary Multi-Arts, Multi-Media CD ROM released in 2004 by the Australia-based . A chapbook of his, Last Words and Other Poems, came out in 2005, as a grant under the UBOD New Authors Series project of the National Committee on Literary Arts (2001-2004) of the National Commission on Culture and the Arts.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.