christopher g. dela cruz
IDLIP
Narinig mo habang nakapikit ka at aantuk-antok sa loob ng dyip:

"Saan nga tayo nanggaling?"

"Saan pa, e di nagsanla ng pawis!" Pagkatapos ay tawanan.

Nagmulat ka ng mata at tiningnan ang mga nag-uusap. Dalawang lalaki. Sa ayos, mukhang mga lasing. Usapang walang kaayusan. Mandin ay nagkakatuwaan lang.

Ngunit naaasar ka sa ingay na nililikha ng mga ito. Pagod ka mula sa pagtatrabaho. At gusto mo sanang makaidlip sa biyahe. Kaya wala sa loob mong isang malakas na "buwisit!" ang iyong napakawalan bago ka muling pumikit. Na pinagsisisihan mo namang nagawa mo pagkatapos.

Alam mong ikaw ang pinatutungkulan ng dalawang lalaking lasing nang muli mong narinig na nag-uusap. "Nagkalat ang mga sira ulo sa mundo, P're. Nagsasalita na wala namang kausap."

"Ha-ha-ha! Sira ulo! Sira ulo!"

Ipinikit mo pang lalo ang iyong mga mata. Pakiramdam mo, gusto kang ipaghele ng kanilang usapan.
papa osmubal
(Linicas ne queng Capampangan)
IGLIP
Daramdaman mu cabang macapiac ca't mitutundung saque ning diip.

"Nucarin ta na casi menibat?"

"Nucarin pa, e uari meniangla catang pauas!"

Misagacgacan lang asna sican.

Megmulagat ca mata at linaue mo rening misasabi. Adua lang lalaqui. Queng datang da, balamu reng malasing carela. Ing pamisabi ra alang catoria-toria. Maliaring pamitula-tula ra mu ini.

Oneng macuculami ca queng ingue ra. Mapagal cang ibat queng obra. At bisa ca mua sanang magpaiglip baguia mu man queng saquen. Inia ala queng lub mung cabud na mu atin masican a "buiset!" a asambitlan mu baiu ca pasibaiung migpiac. A caibat queca naman gunam-gunaman at pagsisian depat.

Balu mung ica ing pamaramdaman da rening aduang lalaquing malasing aniang pasibaiu mong dindam misasabi.

"Meracal la reng sira buntuc queti babo iatu, P're. Magsabi-sabi lang alang paquisabian."

"Ha-ha-ha! Sira buntuc! Sira buntuc!"

Piniac mo pang lalu reng mata mu. Paquiramdam mu buri ra cang ipagtumaila queng carelang pisasabian.
—Posted: 11:00 AM 10/3/12 by eK! | Post Your Comment!About the author. Manuknangan ya i Christopher G. Dela Cruz king Navotas dapot meragul ya king San Nicolas, San Luis Pampanga. Ginradweyt yang Aircraft Maintenance Technology king Patts College of Aeronautics. Mekapagpalathala neng mapilan a makukuyad a kuwentu at komiks script king magasing Liwayway; komiks at makukuyad a prosang nobeleta king publikasyong Counterpoint Publishing House Inc. Dibersiyon ne at maaadik ya king piyalung a chess. Sasalaminan ne ning piyalung a ini ing kayang pangatau: Taung bale. Tahimik. Magplanu. Mimisip. Magmasid. Susulat. Susulat. Susulat.
About the author. Papa Osmubal is Oscar Balajadia of Magalang (Well, don't get fooled by that name), now a Macau resident (Sorry, where?) and married to a Chinese local (How? How come? Why?). He has been a Catholic seminarian (OK, he once opened a book at an exam in Latin and Romance Languages—but who in frigging hell did not?), a Catholic missionary (Oh, the rosary is the answer to our country's economic problems and to your alcoholism and addiction to nicotine!), a bookstore staffer (Yes, sir, listen here, we know it is urgent, so your book is on its way from Guangzhou and will be here in 8 months!), a librarian (Oh, it's Friday the 13th and I am not putting 666 as Dewey call number on this bloody book!), and a teaching assistant (OK, pal, I know you prepared for the exams so I will check and mark them!). He is currently a teacher (yawn) and has an M.A. in English Studies (yawn even more, nod off, and then snore) from the University of Macau (sorry again, where?).
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.