oliver s. carlos
ATLUNG KUDTA
DADAISMO
Atyu naku keng katatawliang bulung
ning aklat ng Yeats. Apat kong aldo binasa
pigbulayan ding kawatasan nang Neruda.
Alang malino
nung nukarin ke akit
ing kabaldugan ning poema.

Bubulung ya ing abe ku bale. Makatodu ya
ing electric fan at sula-sulapo ing papalisan na
mengakalat ing diyaryung pengupit na
ning bunsu ming anam a banua

9 na piso dapat ang i-rollback ng gasolina...
Tear-gas ang sagot ng mga pulis habang binubuwag
ang hanay ng mga nagngingitngit na demonstrador
sa Occupy Wall Street movement...
19 na sundalo patay sa pananambang ng MILF...
OFW sa Riyadh, ginahasa ng mga Arabo...
Pinagdadampot ang mga menor-de-edad
na nagbebenta ng katawan bilang karagdagang kita
sa pamamagitan ng pagtihaya sa ibabaw ng bundok
ng basura sa may Rodriguez Rizal...
Walang plano ang gobyernong Aquino na dagdagan ang pondo
para sa edukasyon habang pinag-aaralan na ang pagdaragdag ng badyet
na pambili ng mga armas at helicopter upang tugisin ang mga may pakana
sa malagim na pagkamatay ng mga sundalo...
First Gentleman Mike Arroyo atbp. kakasuhan na sa Military Chopper Scam...
Isang lalaki, umakyat at tumalon mula sa tuktok ng Billboard sa EDSA dahil sa labis na kahirapan....

Gewa na kung poema ning bunsu kung anam a banua;
Pepaintindi na kaku karening pengupit at pikalat-kalat na---

mangalalam lang sugat ning yatu at balen kung sinta
ing tune kabaldugan ning poema.

Oran, Algeria: 2011
CHOP-CHOP
buri ku sana, kunanan mu kung letratu
keni, kilub ning bale ku---
buntuk keng inidoru,
atyan at salung mikalat keng banyu,
bitis at gamat keng sementu.

e ne man akua ning kekang lenti
ing sadyang timan karing pisngi ku't labi,
pagnasan kung keng balang pitik da ring kekang taliri
abulalag mo karing sabla, malilyari ing anti-kaniti.

ibalandra mu ku karing anggang diyaryu
anti mong metung a testamentu.
BABO NING BUBUNGAN
King pangatalakad da
Babo tipak ning batu, dudulung la
king dayat. Papalbug do balang bengi
ring karelang sarili
king kekang salu
mamamate la ring kabalyeru

Mamamate la
ring Kabalyeru

Makalubas, daralit ne ing kirut ning bulan
king gugulisak a tete ning Oktubri;
lawan da ka
kabang lulungad ka,
balang benging mandilu ka,
king malat a danum ning dayat
at karing lagas a talulut ding bulaklak
kabang mamamate la

mamamate la ring kabalyeru.

Sisilawan naku ning kislap at kinang.
Ing kekang banglu, sasalingalngal
miraras angga keni king bubungan—
kikintab lang pilak
ding maglukut at magkerang alun
ding mababalbal dang salpuc
talulut lang sasalat at mumuma
king malambut a salu
at makinis mung tundun
mamamate la ring Kabalyeru

Mamamate la
ring kabalyeru.
—Posted: 6:37 PM 12/21/11 by eK! | Post Your Comment!About the author. Oliver Carlos was born and grew up in the town of San Luis, Pampanga. He studied AB Political Science at the University of the East in Manila, but did not manage to finish it, not because of some difficulties, but rather because of his love of his country. He was kicked out of school because he spent most of his time in the streets with other nationalist youths, fighting against the rotten political system. He chose to stay in other people's houses and studied in the hinterlands with the poor farmers. In doing so, he met his future better half and companion in life. Now, he is one of the OFWs, trying his luck in foreign places to make both ends meet and to get his family out of poverty. Amidst all this, he keeps on looking back at his beloved country, especially his province, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.