oliver s. carlos
SALMO RESPONSORIO
Para karing indung manyalugsug
karing pekamarayu nang morgi,
mamaplus, lipat-lipat, kakalawat
karing kutkutang alang tanda o bakas
mag-bakasakaling misan a bengi,
mibuklat ya ing kawayang-pasbul
at iyapsa ne ning dulum ing bunsu nang
dinukut da’t pirsalanang kalaban ning
gubyernu ... manalangin tamu.

Ing Guinu yang pastul ku, nanu pa ing kailangan ku

Para karing ibpang titipa at makibat
karing kulayit ning malalam a bengi
at karing sawaling-dalig a pamusbusan
da ring mamaping balas ning kasakiman,
king gabun a sasapu karing lasak at mipusit
a bituka ning pamanalakaran, king pilan-dalan
a banua nang sulirani’ ning gabun at kayalang-gabun ...
manalangin tamu.

Ing Guinu yang pastul ku, nanu pa ing kailangan ku

Para karing atsi at koyang sabit-sabit

karing estribu da ring saken, alang kapagalang
magpalino karing sangkan ning pamag-welga
karing pakisabi dang baryang e maybug kalaksing
karing kahung e ra maybug mang lawan o lamnan
ding kalupang pakakalulung makaramdam
dapot alang sukat isaup pauli ning kasakitan;
king baguk, king asin, a pisusuluan da king piketlayn—
a king saguling pinandit miyambulan king daya ra
king pamanlusub da ring pulis at eskirol
a babayaran da ring kapitalista ...
manalangin tamu.

Ing guinu yang pastul ku, nanu pa ing kailangan ku,

Para karing
Atsi,
Koya,
Indu,
Ibpang
milalako na pag-asa
king balayang pigkalaman ning Diyos
a mayaluntiang a pastulan
dapot pagkait da karela …
manalangin tamu

Ing Guinu yang pastul ku, nanu pa ing kailangan ku.
EUTHANASIA
Kung nakapaling man
Ang aking mukha

Sa gawing kanan ng higaan
Walang anupamang dahilan

Kundi ang mangyari ang lahat
Nang mabilis at magaan

Hindi ko gugustuhing makita
Na nag-aalinlangan ka.

Huwag na sana.
Alam mong hindi kita sisisihin.

Hindi napapagod ang mga aparato
At kung anu-anong nakasaksak na tubo

Hindi sila katulad ng katawan ko
Batid mo ito

Kung matatagalan ko lang sana
Kahit man lang isang minuto,

Alam nating gaano man kabigat
Ang nakadagan sa puso, gaano man

Kadilim ang isinasamo nating isa,
Dalawa o ilang araw pa

Hindi na lang natin hihilingin ang hindi dapat.
Kung kaya lang nating maniwala

Na mayroon pang pag-asa,
Ang lahat nating panindim

Ay kasingliwanag sana ng naglalagos
Sa bintanang mga silahis—marahil

Ang umagang ito’y isang bagong araw
Na hubad sa di-mabuhat na hilahil.
PAGTANAW
Sa mga bagay na tinatanaw
Mula sa likod
Ng bintanang nakaawang
Pinipilit kong tawirin
Ang hanggahan ng realidad
Nilulusaw sa balintataw
Ang takot sa isang wakas

Narito akong nananangan
Sa katotohanan ng posibilidad

Naghahawan kita
Ng mga hinanakit.
Ng pait.

Ako, sa tinamong mga sampal at panlalait
Ikaw, sa mga bintang na itinuntong
Mula sa dila ng iba. Isang relasyong

Dinilig sa sumbong
Sa sumbat nilason
Paano nga ba yayabong?

Sinabi mong titindig sa anumang unos
Ang isang pag-ibig na nagtitiwala
Isang pag-ibig na ang batong-panulok
Ay di malulusaw na respeto at unawa

Narito akong nananangan
Tinatanaw ang iyong hulagway
Umaasang sa iyong pagdating
Ang mga katagang ito'y
Muling ibubulong sa akin.
—Posted: 11:00 AM 5/31/11 by eK! | Post Your Comment!About the author. Oliver Carlos was born and grew up in the town of San Luis, Pampanga. He studied AB Political Science at the University of the East in Manila, but did not manage to finish it, not because of some difficulties, but rather because of his love of his country. He was kicked out of school because he spent most of his time in the streets with other nationalist youths, fighting against the rotten political system. He chose to stay in other people's houses and studied in the hinterlands with the poor farmers. In doing so, he met his future better half and companion in life. Now, he is one of the OFWs, trying his luck in foreign places to make both ends meet and to get his family out of poverty. Amidst all this, he keeps on looking back at his beloved country, especially his province, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.