oliver s. carlos
ADWANG POEMA
DALIT KING ANAK NING ARAYAT

(Para kang Paquito Diaz)
King pamanaluki da ring manalbe mata
king maputing katsang makalale misasara
malakwan ya
ing daraya nang lupa keng danggut ning istorya—

marimla yang bangke ning marok a pete
ning kayapan king kayang pamanagumpe
"yaping bage na yan"—ngarang mangabiran
king pangaragsa ning bigotilyong Kapampangan
a pikasaman da—minatad pasakit
kareng bida ning balang pelikula

FPJ, Erap, Ramon Revilla . . . ila ngan
dinalan lang kasakitan at parusa
kareng gamat na bilang metung a kontrabida
ning pelikulang pigmalasakita't liguran na
dapot linugud kaya keya?

Ing sining a dininan nang bie
at yanang meging bie na't pigkabie
o'bat ngeni iya pang pilit makamate
karing inambag nang kule?

Maplas a katutwan a masakit tanggapan
nung misan ing metung a kontrabida—
a magpatingkad king imahe na ning bida
ning bayaning tatalangan da ring masa—
iya pala ing tune bida
at ding ginanap a mayap at bidang sasamban da
ila pala . . . ila pala ing dapurak
at magsamantala karela

Pepakit ne ning budning anak
ning Bunduk Alaya, aliwa ya . . .
e ne kalupa
ning tune bie ing pelikula.

On the death of Francisco Bustillos Diaz (a.k.a. Paquito Diaz)
March 4, 2011, Oran, Algeria
PAMAMALBAS
Makayarap keng salamin
Isipan da ka.

Mete ya ing yamuk
a mipakat king pader.
Menuling ing daya nang
mélangi at migmantsa—

mantsa na wari ning alala
king mepintang kule
ning milabasan tang
milalu keng lambis—
minuli keng pait
at e na miyulit.

Kalwat kung kelingwan—
atin ku palang balbas a dapat pututan;
ating bage sasakmala't kukuyuman
a dapat nang itabili at pabustan
ating bie . . .
ating bukas
a dapat arapan

Mayan king pakiramdam
ing malale pangaputut,
ning bigoti't balbas—

mababalag at magparayo;
papalsut ning danum-gripu
king busbus ning lababo . . .


2011, Oran, Algeria
—Posted: 12:12 PM 3/8/11 by eK! | Post Your Comment!About the author. Oliver Carlos was born and grew up in the town of San Luis, Pampanga. He studied AB Political Science at the University of the East in Manila, but did not manage to finish it, not because of some difficulties, but rather because of his love of his country. He was kicked out of school because he spent most of his time in the streets with other nationalist youths, fighting against the rotten political system. He chose to stay in other people's houses and studied in the hinterlands with the poor farmers. In doing so, he met his future better half and companion in life. Now, he is one of the OFWs, trying his luck in foreign places to make both ends meet and to get his family out of poverty. Amidst all this, he keeps on looking back at his beloved country, especially his province, Pampanga.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.