marcial t. caniones
LIST...
(Alay sa mga Martyr at Desaparacidos)

Names etched on the canvas of memories
Ngalang napinta sa telon ng mga alaala
How lucky to have been found and known
Butiý nahanap at nakita
Unfortunate those who rot forgotten
Kaawa-awang mga nabulok sa limot

Flesh sucked up by trees on shallow graves
Lama'y sinipsip ng mga punong na tirik sa gatuhod na lalim na puntod
How shall we remember them
Paano sila maaalala
But by the season when flowers bloom
Kundi sa panahon ng pagusbong ng mga bulaklak
With scent and radiance that awe
Sa bango at kinang -ganday matutulala
Transcended from crude into infinite
Uminog mula sa gaspang tungong walang hanggan

Para Kay D.O.M. Carlos Tayag
Benedictine Monk
Hindi na mahanap mula 1977
Tubong Angeles City Lourdes Sur, sa tabi ng riles ng PNR
Nag-aral sa Holy Family, San Beda, Ateneo at U.P.
Hindi alam kung namatay
Hindi alam kung pinatay
Hindi alam kung nagtago
Hindi alam kung tinago
Hindi alam kung buhay pa
Hindi alam kung patay na
Hindi alam kung nag-asawa
Hindi alam kung may anak
Hindi alam…
Maraming hindi alam sa kanya mula 1977
Mula pa nuon…1977
Hangang ngayon!
Napano na kaya siya?
Baon niya sa Holy Family-pakombuk
Baon niya noon sa San Beda-Tinapa
Baon niya nuon sa Ateneo-SPAM
Baon niya sa U.P.-minsan mayroon, minsan wala
Baon sa kanya ay mga ala-ala
Ng kanyang mga kapatid,
Pamangikin,
Apo…
1977 siya naglaho
Sinakay sa mobil ng PC
Hinatak at tinulak, sinikmura
Hangang ngayon nawawala…
—Posted: 9:00 PM 11/7/14 by eK! | Post Your Comment!About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate, is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July in 1965, became vegetarian when he was 24 years old, started serious reading when he was 32, and began writing at 39. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.