marcial t. caniones
TULA... LA
(the sacredness in awe and silence)

Ano ang sukat ng pagkakapatid?
Yaon bang pikit-mata kang hindi bumibitiw
O dilat na manhid na walang nararamdaman?
Tila kaya gumagampan at gumagawa
Na sa ikabuturan sa tingin ay tama?

Sino'ng magsasabing mali o tama
Kung hindi pa ito napapatunayan ng kasaysayan?
Di ba't ang lumilipas ang siyang sukatan
At ang kasalukuyan yaon ay siyang-siya?

Walang paghuhusga
Nakatingin lang
Inahayaang dumaloy
Tumulo at dumaan
Tahimik na minamasdan
Walang ngiti
Walang tangis

Paano ka hahadlang sa mga bigat ng mga layon?
Di ba't ang pwersang nagpapaikot ng kalawakan
Ang siya ring yaon mong walang malay na sinusundan?
Na hindi mo mapigilan?

Hindi ka naman maliligaw sa kitid ng kinaroroonan
Dahil tiyak ikaw ay babalik din nang paikot sa iyong pinanggalingan
Gaano man kalayo
Gaano man katagal

Ano nga ba talaga ang prinsipyo?
Paniwalang mas angat sa iba?
At ang iba ay hiwalay sa iba?
Paano kung ang singa mo nga ay kayang mapadpad sa ibayo
At doon maghahasik ng sakuna at delubyo?

Malabo pa rin ba?
Nakakalito na ba?
Di ba't ang sarap magtaka?
Gaya ng mga bata
Sa kilabot na dulot ng lamig ng tubig ng unang paligo
Sa kiliti sa talampakan sa unang hakbang sa lupa
Sa lamig sa palad ng dila at ilong ng pusa

At noong nagdalaga at nagbinata
Sa loob ng sakmal ng kiliti sa ari
Sa pagpalipit ng mga paanang-daliri at tirik-matang ligaya
Sa paghagod at kintil sa nipis ng balat sa pagitan ng mainit na laman sa pagbati
Subukan mong huwag mag-isip
Ni huwag kang magnilay
Hayaan mo ang iyong malay
Huwag kang pakulong sa mga bulong
Ng makitid mong isip

Hayaan mo lang lumutang
Nakamasid
Hayaan mo lang
Magmasid
Baka nandoon ang

Katotohanan
—Posted: 10:00 AM 7/11/14 by eK! | Post Your Comment!About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate, is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July in 1965, became vegetarian when he was 24 years old, started serious reading when he was 32, and began writing at 39. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.