marcial t. caniones
TAMBAY SA ILALIM NG TULAY
(Kilusang Rugby)


Ang bayan natin ay umiinog sa isang planeta
Ito ay umiikot sa isang ispirang pabilog
Kasabay ng mga iba pang planeta
Daang milyong taon
Daang milyong taon
Malamang baka nga bilyong taon

Ilang taon ka na bang buhay dito sa planeta?
At kinitid mo ang mundo sa iyung bayan?
Nasubukan mo na bang maglayag sa laot
O sa pampang man ng dagat
Tumingala ka na ba sa langit
At tinanong hanggang saan ang lawak?

Huwag kang sumiksik sa iyong bayan
Gayon din sa iyong mga paniniwala
Subukan mong umalpas sa kakitiran
At yakapin ang walang hanggan
Ang walang kapaguran
Ang walang harang

Maraming mundo
Hindi lang ng sa atin o sa iyo
Sa iyong kaibuturan duon ka sumisid
At baka nandoon ang pinakahahanap mo
Ang buhay ay hindi lang pagkain
Hindi rin lang pabahay
Lalong hindi lang pag-aaral
O ng pananamit
At lalong hindi lang pakikipag talik

Hindi lang ito nasyonalismo
O ng kamulatan
Ng paglilinkod
O ng kapatiran

Ang buhay ay buhay
Ng walang hanggang pagkalas
Ng katawan at isip na mapang-alipin
Na gaya rin ng mga tumpuk-tumpok na lipunan
Ang lahat ay nasa kaibuturan
Wala sa kaliwa o kanan
Wala rin sa taas o baba
Ng langit o lupa
Ng mali o tama
Ng ismo o krasya

Sa kaibuturan
Sa kaibuturan
Sa kaibuturan

AUM
—Posted: 10:00 AM 2/2/13 by eK! | Post Your Comment!About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate, is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July in 1965, became vegetarian when he was 24 years old, started serious reading when he was 32, and began writing at 39. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.