marcial t. caniones
BALENTIME: AHHH..., BEHHH..., KOHHH...
AHHH...
(pag-ibig sa gitna ng maynila)
sino ang hindi susuko sa pag-ibig
kung 'syang nag-iinit ng karimlan
nagpapadaloy ng kiliti sa kaugatan
ginigising ang nalalantang katawan

sino ang hindi bibigay sa pag-ibig
kung 'syang nagmumulat ng kaisipan
nambabasag ng makalumang paniniwala
binubungkal ang tulog na diwa

sino ang hindi patatali sa pag-ibig
kung 'syang nag hahaplos ng hapdi
nagpapawi ng nakakabinging kalungkutan
sinasambulat ang nakakimkim na kasiyahan
BEHHH...
(palsintang paspasan king baryu)
kapilan wari megumpisa ing kekatang lugud?
nung e anyang tiniman kang pasalikut
kabang pawasan kung pupusan sakung pale keng kakung gulut

nanu pa wari buring sabyan anyang kilbit daka pago?
kabang padayuputan mung gogogo ing kalame
megbusit kang makailing pispas me kaku ing 'syanse

nokarin te pa wari e ukit ing kekatang lagyu?
nung e karing magaspang kung bayag
ampong mapinu mung singit

kaninu ta pa wari bulung ing kekatang lugud?
nung ali kareng mangalambut mung balugbud
kabang susyo ka kareng mangalati kung kunyud

ngeni ku pa apansin ing makadanup a banglu ning bau ning pale
ngeni ku pa penamdaman ing makatundung dimla ning lintik
ngeni ko pa dimdam masalese ing pasyuk da reng maglanding denas
ngeni ku pa abau ing makalibing' banglu da reng sampagang mangga

pagisan ne ing kakung metung tasang kape
mapupupud ne ing metung kung stick a sigarilyu

'panan dakang milingat
at antiy' ni
gawan 'ta ulit
KOHHH...
(the arrogance of copulation)
coming with tears
as i press
while you clutch
a child will form into being
for the two have become one
to create one

moans from pain no more
we are not alone
the two
resonating hope
of assured continuity

sighs encompassing
beyond corporal
to ecstatic pinnacle

it is done
—Posted: 9:02 AM 2/10/10 by eK! | Post Your Comment!About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate, is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July in 1965, became vegetarian when he was 24 years old, started serious reading when he was 32, and began writing at 39. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.
eK! is electronic Kabalen (http://eksite.com), a pampanga-based web-exclusive Kapampangan journal of ideas.Websilog - an open collaborative blog on kapampangan life and letters. about pampanga culture, arts, history, society, and politics.
Keni@Ngeni - your daily kapampangan media mashup: breaking news & reviews from pampanga, angeles city, central luzon, the kapampangan region, philippines & the world.
Versilog - new Kapampangan poetry.
Blogganisa - your kapampangan community blog slash guestbook slash bulletin board slash shoutbox slash forum slash post-it-note all rolled up into one meaty joint.
IndioTV - a kapampangan indie web tv.
Tiangge - shop kapampangan. support eK! by shopping from our amazon affiliate store.
Palengke - the kapampangan business and professional registry.
eKalendaryo - kapampangan events calendar.
eK! wiki - all about pampanga, philippines. profile and brief history of pampanga towns and cities: angeles city, clark, city of san fernando
eK! sponsors & partners - with passion and dedication, eK! sponsors, partners & friends support us and we encourage you to support them.