eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

tony mercado peña
tony mercado peña (in praise to kahlil gibran)

Itamung pengari sana pin tanggapan
ing matning katutwan a makakalingwan
na ring anak tamu ali tala anak
nune anak nala ning Indung panawun
kabaldugan ning b'ye payntunan pakrasnan.

Ding kekatang anak na kayabe bale
e mangayintuliran tunggen talang bandi
nune ibulus la king dayat na ning biye
gulis ning palad da e tamu sakmalan
anting kasangkapan pagkaymut sisimpan.

Itamung pengari ibye tamung lubus
karing sapni tamu lugud a tibubus
e tamu pamintu kekatang kaburyan
o panusig kaya ing kapilubluban
uling atin lang sariling kayisipan.

Pabustan mung ding anak apusan tala
aliwa ilang makyapus karing tata
uling ing b'ye e ya susulung payatras
e ya paynawa't tutuknang keng milabas
makalingun ya king panyatang ning bukas.

Makagyung isalilung lalam t'mung bagyus
aplusan lang lugud idayu keng signus
karelang ambisyun e tamu saklawan
uling angga king pekamarayung paninap
ela atagkil k'relang kaladwang malyap.


[About the author. Tony Mercado Peña is a bilingual writer, in English and in Kapampangan. He hails from Sasmuan, Pampanga. He has been accorded various literary awards such as First Place in the Tagisan King Poesia hosted by Gawad Komisyon 2007, Republika Ng Pilipinas at the Bayview Park Hotel, Roxas Boulevard, Manila, where he introduced a couple of poetic genres, tanka and haiku, in the vernacular literature. He was also bestowed the Most Outstanding Kapampangan Award 2007 (MOKA) in Culture at the Arts at City of San Fernando, Pampanga. He charges his pen with the redeeming literary significance to resuscitate his dying language back to life. His "K" poetry is a galvanizing medium, a mighty weapon battling the lingual windmills that overwhelm the Kapampangan nation.]

-Posted: 3:46 PM 6/17/09 | More of this author on eK!
Nextnext