eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

aida tanglao
aida tanglao ELA PA man miyayawat king panamdam karing menulila kakaba ya pa at darakal ing pisulatan lagyu da ring meanguabye. Meragul kung mituru kening kegisingan kasalpantayanan king mabibye tamung magsadya king kekatang kamatayan.

Kekatamu ngan miras kening pamagat yampang ke ining metung haiku:

batung inatsa

sepu nala sinimpan—

alang byuk likwan


(Ing byuk, scar o bakas ning malating sugat, ing balu kung kabaldugan na.)

RIP Anak

Meko ya ing anak, apulung banwa pa keti yatu. Ngana ning apu ku ketang merapat pamiganaka king kayabe na pipagaralan manibatan pa samula, "Although we knew that he had cancer, we treated him like a normal person. He was a great man. The doctor tried to save him, but, it was too late. We shall always love him. He was a great man."

Kabang dirinan deng parangal ing megi nang bye nining anak a mika-leukemia, metung naman sumangid ning sapungul bansa, continent, ing meko anting alang kapamunan. Metung yang Kapampangan Filipinu Amerikanu i Steven M. Enriquez. Masaya neng pekilala kanaku ning anak kung metung i Steven kanitang mipasyal ku karela kasumangid ning Amerika. Pagmaragul na kanung bina ing panga-Kapampangan na. At mayap yang pamunu, matenakan a magaral, dakal talino lakwas na king panyulat.

Maganaka yang Republican ngara pang magpusung kaya ding kayabe na pantasan. Sukat ya sanang meging pamuntuk ning Amerika ngara. Yana sa mekad ing Kapampangan Filipino Amerikanung meging Presidenti i Steven.

"Bakit, Tata, pepalage me i ng 'Disappearance'," ngana ning apu kang tatang na. "Pauli ning mete ya'y Coya Steven?" Deng anak maralas atin lang kutang a ali tamu isipisipan. Kabang ining apu kung mewala kakaluguran, lerawan ne at ginulis ing pamanalwa na kabilyan ning kaluguran na—ibat eskwela anga king megi yang angel banwa. Nung nukarin na sinulat: "You are now in heaven. You are now being recognized." Kutang nang mekapakirut kanaku ning metung pang apu, apat a banwa kayanakan: "What is heaven?"

Bayu la minyarang eskwela ring anak atyu 4th Grade biklat da king balayan ing gewa ra pepabanwa. Binang panatag, tayimik, ing kapadurutnan king silid pipagaralan ning apu ku. Atin pengaring makayarap metung maragul kartun babasan, malungkut ing datang. Ali ku mipayndatun, o bat balamu makakyak ing panaun. Ing karapan ku pala ya pin ing gawa na sa nitang meangubye anak. Reta ilang pengari na, mamitbit lang adwang aklat pamilang. Susubli dala ring librung ginamit nang Omar. Maybug kung galangal. Saludu ku karening kaputul talatuki nang Allah.

RIP Atyu Ketwan

Adwa la pang meko matenakan taung aganaka, miglakwan naman aklat. Carla Perez ning San Francisco. Metung yang babaying katulan akakayarap. Patye kanu kasabi me balamu balu na ngan ing kekang pilubluban. Maragul kung pasayangan ali kami mikit arapan Doktora Perez. Karakal ku babasan, dakal panintunan taung akasabing malalam at tapatan. Ngening meko ya at karin ataluse king ya pala, i Doktora Carla Perez ing pakibat karing kanakung kutang. Ya ing kanakung panintunan.

Metung nang asulat kening aklat: "Without clothes we are all naked." Atin taung malati o kulang kosesya, konsenya, conscience. Kareni ala tamung agawa. Ala tang akarapat. Dakal abalu king meangubye Doktor Perez. Watas ya at batikan king pamagaral pamisip at pangimut. Dikil king kamatayan, ali ne kanu buri ini pauli ning tune ya ining kapupusan. Dagdag na pa: Patye ring pengari, ring talatala ning kekatang bye, ilang mete, milako ne ing daying sasagka king kekatang angganan.

Agyang ala nalu keti, small world pauli ring sinulat dang aklat, i Doktora Perez ning California ampo'y Amung Ven Samson ning Pampanga, e mapatlud ing pamanuru ra. Karing radyu ampon telebisyon dakal ya inantabayanan Amerika'y Doctor Perez. Meritak ing obra patye magaral ta king milabas pauli ning linikas nang Talabaldugan Amung Ven. Kanita pilan aklat ing sukat pang gamitan bang akwa la ring kabaldugan mitala king Kastila. Pauli ning kabyasnan na't sipagan, ngeni asmu kayan ing lalawe at makabalu karing salitang Kapampangan agpang kang Amung Berganio. (Father Edilberto Santos, pasalamatan taya naman ampon pupugayan karing sinulat at linikas nang aklat. Sukat yang miparangalan, nung aliya pa. Lwid kayu pu!)

Minalis ya kabilyan pantau dapot, balamu tune ya pang mebibye anting pari i Amung Ven Samson. Ding paring mebye king kakalulwan panyatu. Maragul a bage dapot mapalyaring ali na man penamdaman anting kakalulwan. Kasi pari ya. Ing depat nang Amung Samson a pamamatawad at pamibalikan lub karing abe talasalpantaya king Balen Santo Tomas metung makasalesayan kapalyaryan king kwentu ning panamdam tau. Ini binang malagad ararapat, agya mang alana mekad kasin-ulaga. Aliwamu ing keyang suksuk panamdam ing begut na, inabe nala naman begutan Amung Ven Samson ding salingsing da ring taung migkulangan keya king pemuntukan nang parokya. Maygit na mekad apat a pulung banwa ing milabas kanyan. Tune uwaran, sukat lupan. Ya pin ing alang kapante malagung pamaglako keti yatu. Masayang kapupusan. Karing sinaup keya, ing malugud a Arsobispo Apu Cetu, ding mayap a memalen Irwin Nucum at aliwa pa, miragdagan kayu pu points banwa. Memungan ligaya ing mayap yung depat.

batung inatsa

sepu nala sinimpan—

alang byuk ninuman


Metung a tanka king pamilya ning kanakung meging talaturu king pamagaral king Ginu ketang 8th grade kami Holy Angel, kayabe Legion of Mary king Angeles, kapamilya Santa Ana, at katatawlyan kawangis magmasabal king Indung Kapampangan Father Ven Samson:

adwang mikalugud

balayan mipakirut

e sukat mimwa—

atin ngan kasangkanan

mituru king ketawan[About the author. Aida Tanglao is a U.S.-based Kapampangan Filipino American. She has lived and worked in different communities in Pampanga, Manila, and in Nigeria when the Philippines was under a regime of civil rights suppression. She studied in various public and private Philippine institutions, went to graduate school in Pampanga, and further attended local colleges in the U.S. Proudly, she is a mother of five and a grandmother to eight. Her personal and educational backgrounds provide the impetus for her to reach out and help in instilling cultural, moral, and historical consciousness among her people and in advocating correct child rearing approaches. She has embraced into her motherhood and patriotic obligations working for the Filipino's aspirations to spiritual and human liberation and contentment. (Metung miparayung Kapampangan mamasa king pamanapse na king Amanung Siswan makayambag yang ditak mu man king kasulung ning ketawan)]

-Posted: 10:15 AM 7/2/12 | More of this author on eK!
Nextnext