eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

aida tanglao
aida tanglao KETANG MINUNA keng ikit ing lelangan nang gawang Mideo Cruz tambing kung dimdam ing metumbuk ku. Babayi o lalaki likas mu ing makaramdam pangasupil karing mayupaya o masikanan kareng salita o larawan kawangis da ring inapag nang Mideo Cruz, English ya man o nanu. Anti yang mipapasibaywan ing selita ra ampon dinukit ding pilan karing dake ning katawan a pagmulan ning kekatang pangalalang keti sulip.

Kalabas ning pilan aldo darakal ing pamamalino ning milyari't kasangkanan, mibule-bule, migunam; apibalak ku't abitasa king i Kristu megi yang Tete bankanita abitasa ding tau ing kabilyan da ngeni.

Ing mwa ampon pali buntuk lako na ing pamisip matulid at malaya. Leko ko ing mwa, ing tantung mibye kanaku ketang malati ku. Pigunaman, genakan ing mengalabasan at kasalungsungan malilyari mabilug yatu. Ataluse kung tutu pin king itamu makanyan ing kekatang larawan ngeni.

Magbanal-banalan, magmamalinis, sasabing malugud king Ginu dapot dakal marakal kekatamu, sasabugan tayang ash tray ing Ginu.

Mimwa ta kang Mideo Cruz uling ali ta atanggap ing kekatang dapat. Ren anggang sasabing manwala kang Kristung palpikasala gewa ra ing lerawan na at peyalbe karin king Cultural Center ning Pilipinas.

Kening bangsang tutuknangan ngeni, ding pisamban kerakalan ala lang larawan. Dakal a alagad ning pisamban ali ra buri ing dakal a kakanang imain ding santo at santa king altar. Misan ating pari aisip ming metung yang mapanusga kekatang Filipinu. Mimwa ya kasi karing kabalen neng buri ra ikana re ing katawan nang larawan ning Birhen Maria king altar. Ngana, "Ali yu darala keni ing obra yu keta kekayu."

Nung pakasuryan me pin naman, muli ya king pamanyambang larawan ing kasalpantayanan patye kaylangan la pang iyarap kekatamu ding miyayalwang imain o larawan. Angga ngening meputi na ku bwak, sisiknangan ku pa ing lub ku't lalabanan ing takut a mapapa ku patye ing matwa na ampon sira-sirang aklat pangadi o larawan iyugse ya king sukalan.

Kaylanganan ku pang isipan king aliwa naman ing larawan ning Ginu reni, nanu ya wari itsura ing Dios? Atin yang lupa ing Miglalang, ing atiyu nukarin man, ing balu na ngan ing sabla, ing makibandi king eganaganang sikanan. What is the real image of omnipresence, omniscience, and omnipotence. Tete ya, Kapampangan ya e Bisaya o British English, ing lelangan nang Mideo Cruz, bakit ne wari lapastanganan ing sarili nang lagyu? Ing Cruz megamit ne naman bangkanita mibuklat ta isip sumala akakit.


[About the author. Aida Tanglao is a U.S.-based Kapampangan Filipino American. She has lived and worked in different communities in Pampanga, Manila, and in Nigeria when the Philippines was under a regime of civil rights suppression. She studied in various public and private Philippine institutions, went to graduate school in Pampanga, and further attended local colleges in the U.S. Proudly, she is a mother of five and a grandmother to eight. Her personal and educational backgrounds provide the impetus for her to reach out and help in instilling cultural, moral, and historical consciousness among her people and in advocating correct child rearing approaches. She has embraced into her motherhood and patriotic obligations working for the Filipino's aspirations to spiritual and human liberation and contentment.]

-Posted: 8:18 AM 8/22/11 | More of this author on eK!
Nextnext