eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

aida tanglao
aida tanglao Universal Soul (Haiku in English)

...buksan ang iyung puso itago ang kanilang mga sugat

western dressed woman
opens closes eyes prays loud—
in her inborn tongue


(In Kapampangan)

piblas dayuan
manalangin masikan—
king dilang tibwan


King Pisamban: Makayawus yang pansin ing metung Filipina, aliwa mu king piblas nang masubing kulol iro imalan a bulaklakan, at kupyang makanita mu rin kule, nunge ing keyang masikan swalang mangadi... "buksan and iyung pusu itago ang kanilang mga sugat..." Nanu ya kaya ing pangadi na? Aganaka kula ding pangadi ra't gulisak ding Tagalug. Retang panalangin pangkalayan.

Apibule king:

metung tamu kaladwa
ing takap na ning balat
e ayalwa e abayu
nanu man ing piblas mu
ing kilub ya pa mu rin

metung kapanwalan
metung pangadi
metung kaburyan
metung tau
metung kaladwa


Neng dintang la dening panamdam areni king aldo ning keyang pamaglako, Ka-25 ning Bulan Unyu, 2009, iyale kula ding amanu kang Michael Jackson at karing sablang talatuki ning pamipante panlalawe karing tau.

Metung yang malalam misip, mapagmasid. King saguli nang panlalawe king metung tanaman Pilipinas ketang banwa ring '70 ikit na ing pamiyalwa rang tutubu ring tanaman Aslagan at Albugan.

Malambat at migkakasakit yang mibyebye. Mitalakad ya't mikalat karing malagu, malaman, makapanaun a kanta; kabang ding magnabu't mengalat pamanusgang pauna asmo kabilis at maligwang linto memagwagi.

Pekamaligwa ing mananam sama at pamanusga keti yatu.

Ali na pin kaylangan ing gawa ya pang batas o kasulatan ing Batasan Amerika pauli ning king sarili nang talinu at masabal, arapat nanang Michael Jackson ing katungkulan na king ketawan angga king alang angga. Malagu at payapang kapaynawan keka Michael Jackson.


[About the author. Aida Tanglao is a U.S.-based Kapampangan Filipino American. She has lived and worked in different communities in Pampanga, Manila, and in Nigeria when the Philippines was under a regime of civil rights suppression. She studied in various public and private Philippine institutions, went to graduate school in Pampanga, and further attended local colleges in the U.S. Proudly, she is a mother of five and a grandmother to eight. Her personal and educational backgrounds provide the impetus for her to reach out and help in instilling cultural, moral, and historical consciousness among her people and in advocating correct child rearing approaches. She has embraced into her motherhood and patriotic obligations working for the Filipino's aspirations to spiritual and human liberation and contentment.]

-Posted: 8:46 AM 7/15/09 | More of this author on eK!
Nextnext