eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

aida tanglao
aida tanglao MIPANATU MAKALUMA MAKABAYU

Deng mababo bunga ning milabas ilang maralas magin sabagal king pamanaruk king delarayan da ding talatuki ning pamanlalang. Karing anak maligwa reng akakwa ing yapse ning kawangis dang anak mikudta. Kabang detang diwang malambat nang mitanam karing aliwa, mapalyaring ilang maging kasulitan ning pamanarap king katutwan. Ini na pin kabud para kanaku ing papakit nang kalamnan ning "Purple". Miyayalwa lang uring palage, miyayalwa la ding gagawang palage. Dapot metung ya sukat ing nasa ning pankasalesayan palage. Ing milabas at salunsungan ali ngan malagu. Nung ini pabusten makakulub, mamau. At kawangis da ring sugat, patye lalalam la, sasakit lang lakwas. Matsura la man ding kataya, e la man manayun ding kimut, nung ila ing katutwan, ila ring mandalang legwan ning lelangan.

Isuka ngan ing sira ampon kalaraman pepasubu ding manyakup abe nala ding mesakup, ini ing metung apulut king kwentu. Liberation ali conservation karing sukal ta katawan. Gilisak da ding taung bisang mitimawa. Kawangis ding katipunero at ding mitalakad king United States of America, gulisak, gulisak. Dapot e ra kalupa ding Rebulusyun Filipinu at American Revolution ing kwentung "Purple" payapa, maratun ya gulisak at gawa. Kapaindatunan ampon kapasnawan ning panamdam ing payabut nang panulu ning mikimut palage.

ULAGA

Meyakit ing iyampang dang saup, papakit at pamanintun dalan king pangatimawa ta king moral depression at pangabaldug ning kabyayan yatu deng talasulat. Metung, maragul pakibat karing anwaran dang saup karing anak a magaral (ding atiyu US Congress ampo i Pangulung Barack Hussein Obama). Antimo nabengi dimdam ku itang sinabi ning Matas Mamunu ning Bangsang Tsina. Ing Amerika kanu sukat yang manatiling Credible State. I will be honest with you ngana, tatakut ya kanu keng malilyari king pamagabyayan ngeni. Ing milyari at mikakaba king e map merapat alimbawa i "Nicole" ampo retang anak-anak pang Amerikanung sundalus Pilipinas ampo karing aliwa pang "Nicole", (Nicole Brown Simpson, Anna Nicole Smith). Patutu king kaylangan maging parating tapat at tanggap king makalto. Karing babayi Yatu. Karing anak. Karing atyu na twa. Karing alang agyu. http://www.pbs.org...

Makapagmulala pa nung makarandam panagkas, manakit king matsurang dapat king palage ning "When The Purple Settles"? Itang pamaglako da ring pilan, saksi ya king katutuan, pamipaltutu ning Palage. Linage pati ding manalbe. Tune makapangilabut ing dakal nang laman ning kwentu tamu at ning Yatu. Dapot ini apalto ne pang makatula, makapakayli ning sinulat. Den man kanung Udyu makanyan la daraptan king sakit ning karelang delanan king Kasalesayan maralas kakalyan dana mu.

Magtagumpe ya't salungsungan pang daragul ing kwentu na ning Ketawan, ya pin ini ing apibule kung kalamnan ning "When The Purple Settles". Detang menalbe king College of William and Mary, a agpang king sinulat abe la ngan king palage, gewa ra ing papil da. Agyang e la lantad misabyanan, mituru king director. http://www.vagazette.com...

PERSONAL REFLECTION

Dakal lang kinyak, dakal lang e mipabulad. E ra balu nung atuan de ing maki-gawa o nanu ding aliwa. Dakal la kukutang king sarili ra. Yaku anggang ngeni mibulebule pa king ikit at dimdam.

Sanaksanakan ku pa ing tutu at ing melalang pamanabut "creative presentation". Kabang asmu katayimik, mituknang mangisnawa ring manalbe, king karug nung asagip neng Junior i Atsi na o pareo lang manabu; itang metung matenakan watas professorang kasiping ku lawen-lawen na ata nung e ku pa mabubunsul king palage ning anak ku. Neng ngeni ing ababasa karing pipasyagan kabud na kalokwan ing daraptan ding dakal a sukat mamunu, daratang ing e makatud a pamisip king itang Diktador a miyalwa king pamibyebye tamu lakwas yang map karing bayu. (Patutu king pamanasa karing sikanan ding mapanyakup a tau at kelan sariling pamangilala't kapanwalan king kegiwan.) Aba! King sakit na at kakaba ning delanan ta ala na atang patad ing pamanyakup. Anti tanang mengapata. Matalik tamu pin mikaka-Amnesia! Masanting yang basan itang "Coping Mechanisms" nang Manolo Quezon III.

Ikit ku pin apigunam king ing fascismu , colonialismu, (dayu o kilub) malambat nakatang gagapangan. Bayu pa Martial Law, kabang atin Martial Law anga king pangalako na. Mayap ing aryan ya ing piyalben. Nung ali, makananu kung mipaindatun, ma-settle? Paburen kune mung sasakit, parating makalbag ing bubug ning milabasan? http://pinoyarts.blogspot.com...

Sukat lang galamanuan, dinan mayap oras ding talaturu, mamunu College of William and Mary, ding pepalage. Pegaralan de ing Amlat tamung Filipinu, pauli ning kwentu tamu. Ding magaral pemanyabit da pa ing History tamu ampon larawan. Ding tau ampon amanu o salita tamu. http://tanglao-aguas.com...

Ing video ning Panaun ning Diktadura, ing kwentu nang Imelda Marcos, pelage dala king lwal ning teatru kabang manaya la king palage ding tau. King palage meyakit la ding Kabalen mengamate karing trenches ampo ring anak-anak mu naman sundalus a Amerikanu anyang Pamiabnung Filipinu-Amerikanu. Angga king panga-bomba ning Plaza Miranda. Asmu kasikan itang akbung, kayaus nang Marcos king Pamaniral Martial Law Pilipinas. Ding manalbe mengilabut la naman. Dapot mipakayli nala kayalto nang Imelda Marcos, "Oh My People, My Beautiful People, I Love You, I Love You."

Metung pang bunga nining Kapampangan piyalben ayni ya pin ing meki-relate (maki-pareo panamdam neng kalupa tala Kasalesayan) karing tiga pilan bansa Europe, Afrika, Aslagan at aliwa pa. Atin malambat memangaga. Map la pa. Yaku bisa kung gulisak, kumyak masikan kabang manalbe, dapot e ku agawa. Menalbe nakumu e naku linage.

Misara ya ing tabing. Malinis na kaya?


[About the author. Aida Tanglao is a U.S.-based Kapampangan Filipino American. She has lived and worked in different communities in Pampanga, Manila, and in Nigeria when the Philippines was under a regime of civil rights suppression. She studied in various public and private Philippine institutions, went to graduate school in Pampanga, and further attended local colleges in the U.S. Proudly, she is a mother of five and a grandmother to eight. Her personal and educational backgrounds provide the impetus for her to reach out and help in instilling cultural, moral, and historical consciousness among her people and in advocating correct child rearing approaches. She has embraced into her motherhood and patriotic obligations working for the Filipino's aspirations to spiritual and human liberation and contentment.]

-Posted: 1:40 PM 5/7/09 | More of this author on eK!
Nextnext