eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto
abel soto

Pabustan Mu, Guinu, ing pasibayu queng apaintun
ing mebating a maulagang pibandia' ning panaun:
panaun para quing maratnang pamaquiramdam
qñg metung a mangailangan a cacaluguran,
panaun para qñg pamaquialung qñg anac a e bisang magmaratun,
panaun para qñg pamidame qñg taung magcacasaquit qñg bie,
panaun para misip a alang pamagcasaquit,
panaun para magobrang alang beyatan qng pusu.
Panaun para matula lang pagumasdan ding ayup at sampaga,
ring tanaman at miyayaliua pang berdi qng parang a mamunga
panaun ban magsaya caring musica, caluguran, at dulang,
panaun ban tajimic at ing pamagdili-dili mausta yang lugalan,
panaun ban manatili qñg sanctuariung ausan tang pibale-bale,
panaun ban tuparan ing manatiling atiu qñg sarili ta'ng misteriu qñg bie.
Icabus Mu cu, Guinu, qñg "mapaniucul a pamamirapal."
E na cu sana bandian ning mamulaying panaun
at maguing ding miyayaliuang pigagap qñg aldo-aldo cung misiun.
E mu paintulut ing parati cung mamirapal qñg balang penedit ning bie
at buburianang macayapse at macarapat mabeluan a bague.
Gauan me ing bie cu, Guinu, a metung a cala-calaleng pamagsadia
para caring malinis at maulagang penandit ning pamaquiramdam Queca,
ban e cu malumud qñg masalasu dang dalisdis da ring batis
ning miyayaliuang macaliling capagnasan a sintunadu sunis,
at parati cu sanang lubus atandanan ini nang maulagang catutuan a mayubu:
ATIU YA MU ING PASCU POTANG ATING PASCU NING PANGA-ATIU.[About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.]

-Posted: 3:34 AM 12/28/09 | More of this author on eK!
Nextnext