eK! is electronic Kabalen (eksite.com), a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

abel d soto
abel soto
DING SISITSIT

icami 
      ring   maglacad 
caring
      macaliling   dalan
queti...


macatalacad
      caming   malbe
iba't
      quilual   ning
pilubluban...


dimut
      mung   amanu,
aduan
      mi     ban
macatalus.


ditac
      mung   panaun,
ibie        
      yu    ban
maramdam...


darapat
      caming   alang
tucnang
      ba'   queng
mayaquit...


icami
      ring   ditac
caring
      tutung   miquibalu
quecayu.


PILATAN

Nanung atiu
qñg pilatan
da rening bague-bague:
ning banua't sicluban,
nung lumbe ampon tula,
ning bie ampon camatayan,
ning atiu ampon ala,
ning napun ampon ngeni?
Qñg pilatan da
rening bague-bague 
ya pin ing capaliarian,
metung a panaun,
metung a taguimpan,
metung a bie,
metung a grasia,
metung a pamipatilip,
metung a panandit,
metung a capanayan,
a ausan tamung
"CASALUCUYAN."

(August 30, 2008)


IN BETWEEN

What's in
between all these:
heaven and earth,
sadness and joy,
absence and presence,
night and day?
In the middle
of these things
is
an experience,
a moment,
a spirit,
a life,
a gift,
a chance,
a hope,
that is called
the PRESENT.  

(August 30, 2008)


PAGITAN

Ano ba
ang nasa pagitan
ng mga bagay-bagay:
ng langit at lupa,
ng lumbay at ligaya,
ng buhay at kamatayan,
ng nandiyan at wala,
ng kahapon at bukas?
Sa pagitan 
ng mga bagay-bagay
ay isang karanasan,
isang panahon,
isang diwa,
isang buhay,
isang biyaya,
isang pagkakataon,
isang pag-asa
na kung tawagin natin ay
NGAYON.        

(August 30, 2008/Angeles City)

(Dito ko palaging mas gustong hanapin ang Diyos: 
sa NGAYON. 'Di komplikado, 'di simple. 'Di magastos, 
di matipid. 'Di sobra, 'di kulang. Sakto lang... 
parang COKE.)[About the author. Abel D. Soto took up his certificatory double major course in Creative Writing and Performing Arts at Centre for Arts Foundation, Inc. in Quezon City. He also finished the Managing the Arts Program at the Asian Institute of Management in Makati City. He is a resident of Bacolor, Pampanga.]

-Posted: 8:25 AM 10/14/09 | More of this author on eK!
Nextnext