eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

jun sibug
paterno 'jun' c. sibug jr Isang katatawanan ba kung isipin
Isang kabaliwan ba kung ibigin
Na ang yumao na ay kausapin
Na bawat tanong niya'y aking dinggin

Kung sa panaginip ako'y dalawin
Ni Ninoy Aquino, bayani natin
Buong galak siya'y sasalubungin
Hahangarin ko pang hindi gigising

At kung ang Diyos na lumalang sa atin
Mamarapatin na siya'y makapiling
Dapit-hapon sana'y tatalakayin
Mga iniwan niyang adhikain

Sa balikat ni Cory naisalin
Na'ng Filipinas ang tanging mithiin
Kalayaang nakamtan ay sikaping
Ligtas sa sinumang mangaalipin

Anong kapalaran kung tatanungin
Ng maybahay niya sa diwa'y angkin
Pagibig sa bayan ay katulad din
Bukal sa puso na walang kasalin

Sa naghahalong tapang at dasalin
Ang diktador na kabalat natin
Ka-Filipinong sumupil sa atin
Kilusang payapa napalayas din

Pasasalamat aking bibigkasin
Kay Ninoy at maybahay niyang turing
Dalawang buhay na walang kahambing
Inialay sa bayan at tuparin

Pangakong lubos na mataimtim
Nilang bayaning nauna sa atin
Hangad sa huling hininga nila din
Kalayaang tunay, simoy ng hangin


[About the author. Even in college, Paterno C. Sibug Jr., was known as Jun Sibug. He took his elementary education at Holy Family Academy, his high schooling at the former Sacred Heart Seminary, and spent college at the University of the Philippines. Mr. Sibug now lives in Chicago, Illinois and is presently working as a Pension Benefit Administrator. His main references are mostly books from the Newberry Library Filipiniana Collections and University of Illinois in Chicago. He cares about history, and is always proud to have been born a Pampango.]

-Posted: 10:10 AM 8/5/09 | More of this author on eK!
Nextnext