eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

rox peña
Agaganaka ku anyang atsu ku ospital,
Anyang ing pangane, malapit neng miluwal.
Masaya at 'excited', miki ditak a galgal,
Eku panamdaman, ing puyat at pagal.

"Congrats," ana ning doktor, metung nakang tatang,
Maswelu ku't mipasno, ing nerbyus ku mipaldan.
Oneng sinabi na, "tiglus ku ne keng cesarian,"
Aisip ku ing gastus, digsu ku mibulang!

Ala kung reklamu, mapuyat man istung bengi,
Liwasan ke i misis, manyangkap ketang dedi.
Muski mapagal ku, kaybat obra pangauli,
Aku pang manos pinggan, maglutu at mamipi.

Ngeni metwa naku, meputi naku buwak,
Mayna nala deng tud, sapak kalyu dening gamat.
Dapot maswelu ku, aragisut ko reng anak,
Meyari la't mika obra, ing bukas da mika aslag.

Dinatang ing kaorasan, ume dana kung lakwan,
Ding anak kung peragul, sinese at liguran.
Magsarili nong pamilya, sulungan ing tagimpan,
Masakit man kanaku, ekula apigilan.

Ing kaswelu ku namu, datang ing panaun,
Magbalik la kanaku, pasibayu keng mitipun.
Karelang kikilikan, deng "tubu na ning pun,"
Oreni reng apo, kalupa nong ingkung!

Happy father's kekayu ngan tatang (at ingkung)


[About the author. Rox Peña writes a weekly column for Sun Star Pampanga. He is a 2004 Most Outstanding Kapampangan Awardee for Engineering (Environment).]

-Posted: 5:26 PM 6/13/08 | More of this author on eK!
Nextnext