eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

marcial tayag caniones
marcial tayag caniones Malapit na naman ang eleksyon, mga tradpol at mga pulpol


1. DASAL

Ama...,

Ano ang aming kahihinatnan?... ayaw na namin ang pighati at tangis... mula nang pinadama mo sa amin ang biyaya... ng binihisan mo kami nang magara... nang pinatulog mo kami nang mahimbing... nang binusog mo kami hanggang leeg... nang pinabulsa mo sa amin ang perang laksa-laksa... nang makilala namin ang mga diyos-diyosan at anghel... nang pinalayag mo kami sa iyong ngalan... nang pinasayaw mo kami na tila prinsesa't prinsipe... nang pinadama at pinaupo mo kami sa yuyok ng kapangyarihan, upang matanaw at mapaglaruan ang bahagi ng iyong kaharian... walang makakapigil... dito kami mananatili hangga't walang wakas....

2. TAKA

Gutom...,

Gaya ng sinabi ng isa... kahit tapos na ang panaginip ayaw pa rin bumangon tila nasarapan at nagiging batugan... kahit dilat na ang mata pilit pa rin ang pikit, ang katotohanan ay ayaw makita gusto pa rin dugtungan ang makalulang panaginip... ng minsa'y tunay at madalas ay hungkag... mali kasi ang tangka... ang layunin pilit, kinalburo at hindi na hinog nang tama kaya pilit... mapait... mapakla... ni hindi namulaklak upang mamunga ulit... tama na ang siya lang, walang buto, walang galudgod... sa iba umaasa at nakatangan at upang hindi mahalata sa laylayan ang tungkod ay tinatakpan... habang nagkukunwaring pantay ang tindig kahit kung maglakbay ay hindi na tuwid....

3. GANITO

Ikaw...,

Alam mo... kita mo... dama mo... kausap mo, madalas ay tawanan pa kayo... parang wala lang kasi... sana kung ano man, huwag kang magsisi... sapat na sa iyo ang magtimpi... ang umuwi nang payapa... magsaing, tapos manuod na lang ng tb....

4. METAMORPOSYA

'Dun...,

Naghihintay ng udyok, ng tamang panahon, hanggang siya ay maging buo habang nakabaluktot sa isang tago. Hinubog siya ng panahon ng mga sunud-sunod na mga tagtuyot at inabutan ng hinagpis ng mga bagyo't ulan. Hindi siya natinag at tahimik lang siyang nakatangan, naghihintay... hindi niya alam ang kanyang hahat'nan, dun lang siya sa sulok, tago at madilim... 'dun siya iniwan upang huminog mula sa pagkausad... sa isang saktong tibay lang ng sakbit duon siya nakasabit... kung walang makaka-halata, kung walang makaka-kita, kung walang makaka-amoy, tiyak ang kanyang pag-usbong... sa kapalaran tila nakasalalay ang kanyang paginot... ng kanyang pagsilang... ng kanyang paglaya... at siya ay lilipad at maglalayag sa kanyang makukulay na mga pakpak at maalindayog na paglipad... sa mga nakaabang na mala-bahagharing bulaklak na iba't-ibang kulay... upang maging bahagi ng muling pag-usbong ng luntian at masaganang buhay....


[About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July in 1965, became vegetarian when he was 24 years old, started serious reading when he was 32, and began writing at 39. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.]

-Posted: 11:00 AM 10/3/12 | More of this author on eK!
Nextnext