eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

marcial tayag caniones
marcial tayag caniones MITAKUTAN KU anyang didimanda de ing CCP ampo itang artis a mag-instulasyon work karin din, eku bisa panisti da at pati aku iskandalwan da!

Itang aldong ayta anyang magrally la sana kanu reng miyaliwang grupung relihyosu para kondenan itang obra nitang artis CCP, itang aldong mismung ayta atin lang ikit maleta.

Ikit de itang maleta lele ning pampang ning Manila Bay. Gato- gato ya karin at paglangawan de. Masangsang ne bau king buluk, makapanilak bawat mangisnawa ku.

Kabuklat da ring tau king maleta siningo ing anting mala-impyernung imbornal a bau, memaglual la reng mangalating ulad at menulu ing marayuput, malalasong laman a kule yelo.

Anak yang malati, piputut-putut de katawan. Tantya da reng tau mga 8 o 10 yang banwa itang bangkeng anak.

Were we not created in the likeness and image of God?

Ayta itang binastus at pete da! Anak yang malati! Wangis ne ning Apung Guino!

Ding mamagpalimus king dalan, eno wangis ning Guino?

Ding mangakarat na mengapwersa uli ning danup, eno wangis ning Guino?

Ding pamaten dang alang kamale-male, eno wangis ning Guino?

Ding mangamate king sakit alang panyaling panulu, eno wangis ning Guino?

Kamwa yo!

Dutung ya ing Guino? Bakal? Plastik? Pila? Resin? Samyento? Bato? Balas? Pinatubo Rock? Dutong? Tela? Styropor? Silicon? Crystal? Papil? Salamin? Embroidery? Foam? Karton?

Ot kamwa yo?

Aldo-aldo dakal mangabastus, pamaten, daranup, masakit, pagnakawan, momolestyan, apihan, e susweldwan, pamasibasan, pandamusakan, pamarilan, mangarape….

Reta tau la!

Ela dutung.

Mua ko pa?

O albayan mula king balita ing mangapalyaring karumaldumal at alang pakyalam?

E ta magrally para kareta? Karing mangaapi, mangasamantala, mangabusabos?

O mangadi, kaybat tumiman at magjakul tana mu?

Abe ko, ika pang mua?!


[About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July in 1965, became vegetarian when he was 24 years old, started serious reading when he was 32, and began writing at 39. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.]

-Posted: 10:10 AM 9/5/11 | More of this author on eK!
Nextnext