eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

marcial tayag caniones
marcial tayag caniones SIGURADU MU mamagkumpul la reng tau kareng kapilya, pisamban at kareng lugar a "Pabasa." Makapangilabut ing swala da reng mangatwang babaying pakabelu, gegegeng pagulisak a magkanta.

"Enuma neng Udas e Esus..." "Anyang pinaku de keng kurus..."

Makapangaklak ing balbal a bosis lulwal kareng speaker a trompa. Ing tarling ning gitarang makalawang a string, kabang pangalbitan dala reng bayintau, makasora at balamu eka maybug malaso pengan kaybat ning apunan.

Pakanamber tu (2) la mu rin siguradu reng electric fan kareng bale-bale.

Keng sobrang datang ning lisangan kanyan keng Malyaldo, e pweding ela gawang pakaplastik a yelu reng tau. Pustahan tamu, mag-stock lang dakal a Kok (Coke) deng keng taga-Villa Teresa at deng keng taga-Sapalibutad. Siguradu mu, atsu no keng kantu at mag-aluwalu (halo-halo) kaybat dang mengan.

Eno man makipag-Pasyun deng keng subdivision. Babalak nalang munta Baguio o mag-beach den. Patentadu ing barbekyu. Magpindang la? Ali siguru, mapang Spam ampong Del Monting ketsup. O ebun buru? Ali mu rin, magbakal lang toyung Kikoman ampo wasabe. Karin la saling asan danum. Syempre yellow fin tuna ing i-sashimi da.

O reng keng baryu, na'ng bakalan da? Aru Dyos ko, patentadu ing buru ampo itu, mustasa ampo lungganisa. O ing asan danum? O nanu pa ikilo da? Tulingan (ya pin ring yellow fin tuna reta, susyal mu ing aus) ing i-sashimi keng aslam, sibuyas, kalamunding ampo lara.

Adobung babi ing patentadu karing taga-baryu (e 'gad kasi masira). Cassava cake ing pagmayumu.

Beef estufadu naman ing kareng taga-Village (e rin magsebu, uling mapali ing panaun.) Sansrival ing dessert.

Deng taga-baryu, keng dagat la pa manos gamat kaybat dang memag-inum pamilisais (family size) RC cola. Aruuu... sauglulu da la pang pagulung deng anak deng interior parugang para salbabida. Oyta, i Jun-Jun mesugat ya pa atyan ketang makausling bakal a pipagbomban ning interior.

Deng taga-Village naman, paka-isnorkel la pinulandit deng anak da. Tatagal la reng maid. Ing metung a maid, atin ya pang nasi asbuk, ena ikwang ayari ing kakanan na uli da reng sese nang sinugud danum.

Paka-syorpans (short-pants) lang pagaral reng keng taga-baryu, at deng keng taga-Village paka-trunks lang bulaklakin anyang mag-swimming. Kiskasan do pang sunblock lotion ding anak taga-Village, at reng taga baryu... tigtugan dalang marimlang danum miki yelu ('bat karetang basu da reng bapa rang mag-shot Emperador) reng anak da, para e la kanu mikapaling ustu. Mengaligkig la pamo keng dimla reng anak, ehhhh!

L'en mu pin naman, ne? Ing biye, ne? Pota balayu miyabe la kareng makahilerang cottage deng taga-Village ampo baryu. Ali, aaaah! Linabas lamu reng taga-Village karetang makatabing a "kubu-kubung" cottage. 'Bat la gulut reng taga-Village ketang... Otel (Hotel)!

Kaybat dang mindilu, mengan lang tidtad ampo tinape reng taga baryu. Mangaga ya pa i Jun-Jun, inum ne kanung koya na ing kayang Pop (Pop-Cola)!

Mibalik la Otel deng taga-Village at menorder lang amburger (hamburger) ampo prentsprice (french fries) atsaka batamles (bottomless) aystee (four seasons iced tea).

Mag-ala-singku na anyang mako no reng taga-baryu. Mamasa la pa kanung Pasyun deng mi-dara, at deng mi-bapa. Atin magsalibatbat ampo magdarame. Deng anak a mangalati memanudtud la kareng pwad da reng bapa ampo dara ra.

Deng taga-Village, menalbe la pang kiddie show with clowns keng Otel, kabang pakasakbit la reng PSP da kareng batal da.

Malapit ne ing Malyaldo, magdarame, Pasyun, ampo palaspas...

I darang Baby pala, magtinda yang Redhorse ampo BBQ keng puni. Papagtindan ne i Shiela, pawnakan ne, 18 anyus, malagu, mituknang pamagaral Systems Plus.

Patse alas-tres, maglungkut-lungkut na la reng tau uling mepaku ne ing Kristu.


[About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate, is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July, 42 years ago, became vegetarian 18 years ago, started serious reading 10 years ago, and began writing three years ago. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.]

-Posted: 5:56 PM 4/3/09 | More of this author on eK!
WHAT THEY SAY...

Malou Kyusi (of Philippines) writes...

Mitdas ku keng last line ning "about the author" :D syas na lupa yata! ;)

-Posted/Via Email: 2009-06-02 20:05:07 PDTDoro Dejesion (United States) writes...

Makatirik ya mata itang last line pin about the author balamu ayalala ku nenaman itang kantang i get lost in your eyes ana pin pakman you know hehehehe pre kmusta.

-Posted/Via Email: 2009-09-11 23:47:14 PDTpost Publish your comments...
Nextnext