eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

marcial tayag caniones
marcial tayag caniones MATAGAL PA ang aming pakikibakang kaisipan upang lubos naming maintindihan ang aming mga di kasari (kasarian). Masaklap sa amin ang inyong dinanas dahil bawat biktima ng panggagahasa ay mukha ng aming mga inay, kapatid, asawa, at mga tiyahin ang nagpapakita.

Marami nang nangyaring panggagahasa, sa loob man ng sariling mga tahanan ng mga pamilya, sa pabrika, sa kumbento, opisina, bukirin, at mga paaralan. Hindi lang ng katulad mong kasarian kundi pati na rin tulad ng aming sari. Mga bata, mga bakla ay walang lusot sa makahayop na pagnanasa ng aming sari.

Wala pa akong nabasa o narinig na ang iyong kasari ang gumawa ng panggagahasa. Mga paglalandi o pag-akit, oo. Pero wala pa akong nabasa o narinig man na kasari 'nyo ang pwersahan o sapilitang nang-aya upang makipagtalik.

Ngayon tumitibay ang aking paniniwala na ang puso at kaluluwa ng Diyos ay babae at ang kanyang panlabas na anyo ay lalaki. Ito marahil ay nasa panahon pa tayo ng pyudal na kaisipan. Kailangan lalaki ang mga lider, mga namumuno, nagdidisisyon, naghahari.

Pero tumitibay ang aking paniniwala na mas marami sa katangian ng Diyos ang sumasalamin sa katangian ng isang babae, at halos wala sa lalaki. Ito ay ang mga sumusunod:

1. Mapangunawa - Ang lalaki, mainitin ang ulo
2. Mapagpatwad - Ang lalaki, mapaghiganti
3. Maaruga - Ang lalaki, puro inom
4. Mapagsakripisyo - Ang lalaki, tulog na agad dahil lasing
5. Pasensyosa - Ang lalaki, kaagad nanununtok o nananaksak
6. Nakikinig - Ang lalaki, di makausap dahil sa nakadilat ang mga mata sa PBA
8. Moderato - Ang lalaki, waldas
9. Malumanay- Ang lalaki, agresibo
10. Matapang (lalu na kung ang mga anak ay inaapi) - Ang lalaki, basagulero
11. Mapayapa - Ang lalaki, mahilig sa trobol
12. Inuuna muna ang mga anak at asawa bago ang sarili- Ang lalaki, nanghahagis ng kaldero 'pag ayaw ang ulam
13. Matipid para sa kinabukasan - Ang lalaki, kahit walang ulam ang anak basta may pulutan ang kainuman
14. Matapang (lalu na kung nasa katwiran) - Ang lalaki, puru tapang wala naman sa katwiran
15. Mapagbigay - Ang lalaki, sakim
16. Masayahin - Ang lalaki, pa-"seryus epek"

Sa aking pagsusuri at obserbasyon, halos wala akong makitang katangian ng Diyos na sumasalamin sa katangian ng nakararaming lalaki.

Amen!


[About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate, is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July, 42 years ago, became vegetarian 18 years ago, started serious reading 10 years ago, and began writing three years ago. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.]

-Posted: 8:40 AM 3/20/09 | More of this author on eK!
Nextnext