eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

marcial tayag caniones
marcial tayag caniones MAKWALTA

Mama: "Hon, wake up, it's past 7:30, the mass will start at 9 a.m., you still need to shower and eat breakfast... Nene, magluto ka na lang ng ham at eggs sa mga bata ha, para mabilis, late na kami. Handa mo na rin ang mga damit nila. Kung hindi ka pa kumakain, buksan mu na lang ang tuna o sardines para almusal mo."

Nene: "Yis, ma'am. Si Puh-Puh, ma'am, wala na pong duug fuud. Yung car po, ma'am, napunasan ko na rin po."

KALULU

'Ma: "Dyos kung alti ka, eka pa tikdo? Inum-inum ka angga ganingaldo, ngeni emu agyung tikdo? Simba ta pang alas-sais eh!... Jun-Jun, sangkap mu neng kape tatang mo, itang mapali, para a-bulus ku kaya!... Grace, pamomba me ing wali mu kaybat mung gisa ing sardinas. Bulug mu na ing noodles para atin tang sabo, dyan mung 5 tasang danum. Sing-le mu na ing mitagan nasi nabengi."

MAKWALTA

Papa: "'Ne, coffee ang sa 'kin ha. Bring me my Equal please! May juice pa ba mga bata?"

Nene: "Sir, kauntee na lang po. Dumating kasi po klasmeyt ni Renzo, nagsnak sila ng hamburjer at juice. Sir, newspaper 'nyo nga pala po oh"

Mama: "You want pancakes, dear?... 'Ne, labas mu sa ref yung maple syrup and butter."

Renzo: "Ma, ham again?"

Mama: "Renzo, if you do not want your ham, give it to Poh-Poh. But fix yourself milk and cereals, and use honey not sugar."

KALULU

Tatang: "Jun-Jun, ante na ing kape ku? Abut mu ne rin Fortune ampo kasapwegu ku."

Grace: "Mangan tana!"

'Ma: "Hoy, Jun-Jon! Sumubu na ka, loko. Eka manarti ken."

Jun-Jun: "Buri ku kape ampo pandisal. Nabengi noodles, ngeni noodles parin."

'Ma: "Aba, alti ka (sabe kandut ng 'Ma singit ng Jun-Jun). Map namu atin yang sardinas ing ngeni, loko! Manyawad kang 5 pesus kang tatang mung magaling, magpandelemun (bans) nakamu, mas mura kesa pandesal. Loko, swerti ka, awayne o napnapan me ing Star (mantilikya)."

Grace: "Ma, aku man ne?"

'Ma: "Patugut ka, Gara! Apus-apus ka pa king wali mu."

Tatang: "Hoy! Kaynge yung mamangan, masakit ku pa buntuk. Balamu bibi kong puputak. O ayni ing apulo (P10). Batingan da ko pa, palwal kune ing traysikel. Abak maranun, 'na kong sigla!"

MAKWALTA

Papa: "Renzo, I don't want you to bring your PSP inside the church ha!"

KALULU

Tatang: "Loko, Jun-Jun, ugse ko reng poskard aren, bubukul-bukul la pamo bulsa mu!" (Broom-broom, ana ning mutor.)

MAKWALTA

Mama: "Yeah, Renzo, remember what Teacher Tess told you---not to bring toys going to church?"

KALULU

Grace: "Wa 'tang, 'ma... me principal la ren, ilang Ric-Ric. Merakap lang magposkard."

(Kindut neng 'Ma i Jun-Jun kabang kakandungan ne king traysikel.)

MAKWALTA

(At Carmelite Chapel)

Papa: "This is what I am saying, 3 minutes late and I will have a hard time looking for parking space. I'll just drop you off at the entrance and follow you later. Look for seats near the door, it's too hot."

KALULU

(King Pisamban Lordis)

'Ma: "Keni mu nyang gulut Sarao parada ing saken. Tulak da ne man yan nung muna lang mako keka tamu."

Tatang: "Wa, wa... balu ku! Emuku tuturu."

MAKWALTA

(Inside the church, guest Boys Choir from Xavier School sing "Anis Angelicus" under the baton of Fr. Belnas of the Malay-Balay Benedictine Monks.)

KALULU

(Kilub pisamban, magkanta la ri Mary Ann ampo kakyalung da. Tiru dala ring CWL---metung karela e apung Ising, ya pin ya ita ing atin mini-groseri king baryu. Magkanta lang "The Lord is My Shepherd.")

Let us all give each other the sign of peace...

Tatang ampo 'Ma (Aru, mengasyas la ring miasawa, ni eda man agyung mibalikid at mitupa mata reng miasawa. Ngeni para mu e makarine, mipanyulyapan na la mung mangabilis. Makaduku lang maki-"Peace be wid yu" karing aliwang tau at edano lalwan man mata king mata. Ring anak da, minyiklod la karing tatang ampo ima da. E Jun-Jun, makalawe ya king lual, lalon no retang ayup a denas na mialiwa kule—atin green, pink, ampo blue... Ah loko, mekandut ne naman kang ma na!)

MAKWALTA

Papa and Mama (As a sign of peace and love, the family hug and kiss each other. Daddy pats Renzo's back and hair, kisses his wife on her cheeks, and nods smilingly at people giving the same pious gesture. "Peace be with you." The wife sees friends at the opposite isle and waves at them. Papa shakes hands with men near his reach. "Peace be with you.")

The Mass has ended, let us all go in peace.

Renzo: "Papa, I want pizza! Let's go to Pizzaroo. Cereals do melt fast, Ma." (Grins like a naughty kid.)

KALULU

Jun-Jun: "Ma, sabi mu kanta sali mukung ayup. Angga ngeni emu ku pa seli. Tsa pulu lang pesus."

'Ma: "Patugut ka, Jun-Jun, mabulus ya 'yan. Sige, eka mag-ulam pota kauli, loko. Ing ayup ing pakan ku keka!"

Jun-Jun: "Tang?" (Panabitan ne pantalun e tatang na kabang manggaga ya.)

Tatang: "Loko... masaplid ka!"

Grace: "Tang, popkorn namu. O kaya tsa lima keng pesus pisbol Jun-Jun, anggang enake mag-Sarsi."

'Ma: "Istu naman eko mengan kauli... O ayni ing kinse. Taya ke pamo san weting yan. Pangadi yu namu manyabut tamu."

Tatang: "Nang wari taryan mu?"

'Ma: "Onsi-disinwebi."

Tatang: "Aru, kamalas mo! Yan ing linwal nabengi eh!"

'Ma: "Grace, ante na yan pasibayo. E tatang yu namu anyaran yung kinsi."

Tatang (Memagut yang P500. Mipalawe yang makatiman i 'Ma da.)

'Ma: "Sinabung ka ne? Loko, atin ta pang P300 utang tindahan."

Tatang: "Pumila kang maranun bukas NFA, magpansit ka ampo shyangai. Tiran ke ing numerung tataya mu sa ngeni napun kaya minum kaming paring George."

'Ma: "Bolang ya talaga tatang yu." (Hu, pero makatiman ne man.)" Mag SAWKING ta kanu."

Tatang: "Tara na. Bawal na kanyan lub-lub hi-way king oras ayni, pota matagal ta karing LTO."

MAKWALTA

(As their car was maneuvering a U-turn, a speeding vehicle hit hard their car's rear. Brogggssss! Crrrassshhh!)

KALULU, MAKWALTA

(Tumilapon si Jun-Jun, dahil sa harap ng tatay niya siya umupo, habang ipit siya ng kanyang tatay sa pagitan ng malalaking braso nito. Si Renzo naman ay humampas ng malakas sa salamin ng kanilang sasakyan. Mabuti na lang mga sugat lang ang kanilang natamo, wala sa kanila ang grabe. Dinala ang dalawang bata ng mga nagmalasakit na motorista sa ospital. Mga tatay nila ang parehong nagbabantay sa operating room, hindi nagkikibuan, tangan lang nila pareho ng mahigpit ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga asawang babae ay hindi nakuhang makakilala kahit sa itsura man lang, dahil siguro sa sobra nilang takot at taranta. Sabay silang nagdarasal sa chapel ng ospital, nakayuko at taimtim na nagdadasal.)

"Pete deng ni ala man malan, pegluran at kilyan-kilyan, ing Indu mu, Indu ke rin."


[About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate, is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July, 42 years ago, became vegetarian 18 years ago, started serious reading 10 years ago, and began writing three years ago. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.]

-Posted: 7:29 AM 8/14/08 | More of this author on eK!
Cecile S Yumul (of Philippines) writes...

Abac a maranun, bayu pa ing almusal, kinabsi nakung sagakgak, pero, mataram pa mu rin ing tarak ding amanu nung mibule kang malalam.

Tuglungan me, ding naman sakit ding makawalta ampo ning kalulu.

Anyang college days, atin kaming pane pibibiruan ding disaster boys makayukul kareni, oneng buri ku lumwal la king estilo mung pamanyulat. Oyni ing metung:

Makwalta : Parkinson's disease
Kalulu : Pasma

Aliwa mu aku ing manabat misulat la reni, dakal kami.

-Posted/Via Email: 2008-08-14 17:29:43 PDT



Apple Cruz (of UAE) writes...

Masanting yapu koya...

-Posted/Via Email: 2008-08-14 06:30:38 PDT



Nextnext