eK! is electronic Kabalen, a web-exclusive Kapampangan journal of ideas

marcial tayag caniones
marcial tayag caniones ANO NGA ba ang masasabi kong maganda tungkol sa ating mahal na Bayan habang nasa gitna tayo ng mga sumasabog na mga gusali at kumakalat na suhol?

Sa dinami-dami ng mga bansa sa ating planeta hindi lang ang Pilipinas ang kawawa. Halos lahat ay may problema sa korupsyon, mga natural na sakuna, pagbobomba, at kung anu-ano pa.

Ang problema natin ay nakapokus ang ating mga tenga at mata sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Sa dinami-dami nating dapat mapansin yung masasama pa ang lagi nating binabasa o nababasa.

Ika nga, mukhang kulang ang araw natin kung hindi tayo nakabasa ng rape, holdup, pagsabog, patayan, nakawan, at kung anu-ano pang karumaldumal na mga pangyayari.

Kung sa bagay, sino nga naman ang magbabasa ng puro positibo ang sinasabi sa dyaryo? Sa tinagal-tagal na ng panahon, ang ating mga kaisipan ay nasanay na sa pagbasa ng puro negatibo. Subukan nga kaya nating palitan ito at para makundisyon ang ating mga utak sa mga positibong bagay naman.

Eto ang mga nakita at mga narinig ko sa TV at radio na hindi ko makalimutan---kaso nga lang di ko na matandaan ang mga detalye, pero alam kong nababalitaan ninyo rin ang mga ito.

Mga kagitingan ng mga ordinaryong Pinoy:

"Isang pedicab driver ang nagsauli ng mahigit na P500,000 sa isang ale na may pwesto ng babuyan sa palengke."

"Isang batang lalake na may 10-taong gulang ang nagligtas sa kanyang 4 na mga nakakabatang kaptid habang tinutupok ng apoy ang kanilang bahay."

"Isang pulis ng Pasig ang nakahuli sa mga snatcher na nagtangkang mag-holdup sa isang pampasaherong jeep."

"Isang taxi driver ng NAIA ang nagsauli ng isang pitaka na naglalaman ng $2500 sa isang turistang Koreano nang naiwan nito sa kanyang taxi."

"Isang sarhento ng Marines ang nag-alay ng buhay upang mailigtas ang isang ale na nakulong sa isang mausok na kwarto ng sumabog na Super Ferry."

"Isang conductor ng bus ang matapang na tumulong sa isang nagliliyab na sasakyan sa kalagitnaan ng EDSA; nasunog man ang kanyang kaliwang kamay, nahila pa rin niyang palabas ang walang malay na driver nito."

Di ba ang mga ito ay laman din ng balita? Gawa kaya tayo ng dyaryo na may pangalang "Dyaryo Positibo"? Ang dami nating mga pwedeng isulat, dahil ang Pinoy ay likas na bayani. Di ba ilang milyun na ang Pinoy sa ibang bansa na naghihikahos pero masipag pa rin na naninilbihan para sa kanilang pamilya at ating bayan?

Sino ba ang dagliang tumutulong sa mga sitwasyon kapag may sakuna? Di ba mga ordinaryong Pinoy na kadalasan ay kalat-kalat lamang sa kalsada, dahil di lahat ng tambay ay tarantado. Marami sa kanila ang may mabuting asal at may kakayahan, at ang iba ay nakapag-aral at naghihintay lang ng pagkakataon upang makapagtrabaho.

Tulad din ng mga Pinoy na nakakalat ngayon sa buong mundo, di ba marami ring Indiano, Koreano, Intsik, Amerikano, Hapon, Arabo, Aleman, Ruso, atbp., na nag-nenegosyo at nagtatrabaho sa ating bayan?

Di ba sa America, Europe, at Asia ay may mga magnanakaw din? Di ba sa Middle East ay marami ding rape? Pati nga mga tupa at lalaki tinitira nila. Sa America, di ba may mga pagsabog din, tulad sa Thailand at Indonesia na kung saan din ang iilang resort at hotel ang sumabog? Di ba katatapos lang ng giyera sa mga Balkan States ng Russia? Di ba sa Europe ay napinsala din ng isang pagbobomba ang trambya nila?

Kaya di lang sa atin ang may problema, lahat ng mga bansa ay may kanya-kanyang problema. Mas masahol pa ang kagutuman sa Africa kaysa sa Samar, Negros, at Manila, di ba?

Kaya ano pa ang kinaiinis natin sa mahal nating Pilipinas? Parang sinasabi natin na layasan natin ang ating pamilya o di kaya ikahiya natin dahil may problema kay Itay na lasenggo, kay Kuya na tambay, kay Ate na nabuntis kaagad, at kay Junior na nalulung sa droga. Di ba halos lahat ng pamilyang Pilipino ay dumanas o dumaranas ng ganitong mga problema?

May solusyon ang lahat ng iyan, kapatid. Sino namang bansa o pamilya ang walang problema? Lalayasin o ikahihiya mo rin ba sila at ang iyong bayan?

Para sa akin, dapat dagdagan ang pag-"smile" natin, dahil gaya ng sinabi ko kanina, ang lahi nating mga Pinoy ay matatapang at maharlika. Kahit anong problema, makakaahon at mapapagtagumpayan din. Kahit lang sa boksing at kantahan ay World Champion tayo---ok na yun.

Panimula lang muna yun. Alam ko darating ang panahon na matutupad ko ang pangarap kong maging isang astronaut; kapag makatapos sa high school si Pareng Manny, gusto niyang maging pilot; at si Ara naman, kung makatapos ng college, gusto niyang maging orchestra conductor...

O siya, eto na naman po uli si Pepot, nagdadasal, nangagnarap, at sumasampalataya sa kapwa Pinoy. Sabi nga ni Bro. Mike, Bro. Ely, Bro. Bo, Ka Manalo, at Bro. Louie-Louie: Lahat ng ito ay matutupad! Basta sama-samang nakatawa.


[About the author. Marcial Tayag Caniones, a Political Science graduate, is assistant manager at the Community Extension Services Office of Clark Development Corporation. He was born on the 10th of July, 42 years ago, became vegetarian 18 years ago, started serious reading 10 years ago, and began writing three years ago. He admits to being ugly but claims to ooze with sex appeal.]

-Posted: 10:01 PM 10/29/07 | More of this author on eK!
WHAT THEY SAY...

Tet (ka_gabriela@—) writes...

Pepot!!! Kalwat da na kang e ikit. Masaya ku at ikit ke ing blogsite mu kening eK!

Sana atatandanan mu ku pa. HAU (Holy Angel University), Student Council KBM (Kapit Bisig ng Mag-aaral), panahun ng Nito Arellano. Akakit ku pa rin keng pamanyulat mu, mabye ya pa ing lugud mu keng kekatamung bansa.

Eka pa rin megbayu. Email mu ku ne.

-Posted/Via Email: Sun, 28 Oct 2007 21:30:15 -0700Orly Lacsamana (of Toronto, Ontario, Canada) writes...

Salud ku keka, abe. Bihira la deng Pinoy a kalupa mu. Tutu ing sasabyan mu. Karaklan kareng Pinoy ing akakit da ing negatibo keng bansa tamu.

Keni Canada kami manuknangan ding pamilya ku at twenty years nakami keni pero epamurin milako ing lugud ku keng labuad tamung Pilipinas. Pagmaragul ku at kambi ding anak ing kekaming panga Pilipino bista man Canadian citizen na kami. Tubu ku Magalang at RCC (Republic Central Colleges) ku meyari keng pamagaral keng college. Mig summer ku HAU (Holy Angel Univesrity) for two summers.

Sasalud ku keng lugud yukeng amanung sisuan. Ing Kapampangan tunggal ditak mababating ya. Balu ku Kapampangan ka abe king bista man tagalog ya ing article mu.

-Posted/Via Email: Mon, 29 Oct 2007 05:41:58 -0700Zen (njzen11@—) writes...

Nokarin ya man siguradung pagmaragul naka at katulan Perlie. Antiku na mong daramdaman ing boses nang asabing,"Anak ke yan!" Metung ya karing tuturing kung meging tune kaluguran at inspirasyun a miglakwan lisyung– bieng malalam. E me atawaran lugud king pamilya at balen, kapibabatan at tepangang marap king nanu mang pagsubuk at kasakitan. Sana asabi ku ngan ini kaya kanitang mabye ya pa.

Ngening daratang na naman ing bertdey matula kung a diskubri daka kening eK!

Keka ku payabut ing pasalamat ku kaya. Prinsipyu na, boses na, daya na ing gugulis karing artikulu mu. Tutu ping e darayu ing bunga keng pun. Mabuhay!

-Posted/Via Email: Mon, 29 Oct 2007 19:14:07 -0700Nito Arellano (KSA) writes...

Ninu mang ilukluk tamung presidenti na ning Pilipinas dumalan at dumalan ya mu ring kasakitan kalupa na ning dadalanan nang Pres.Gloria uling adyang ikwa tana ing anyawaran tamung kasarinlan ala pa mu ring mibayu kekatamung Pilipino... dakal la pa mu rin kekatamu reng mamasa namu keng gobyerno... makakapit balamu tuku keng pwestung eda abili bili... matamad manintung kabyayan... makasariling pamaglawe keng bie at alang lugud keng bansang kebaytan...

Balu ku adyang nokarin mula dala reng Pinoy sagli maka angkop la keng nanu mang obrang aluban da at maragul ing tsansa na tumas la pamaglawe kaya uling keng kasipagan at dedikasyun keng nanu mang makatoka kaya... ing pagtakan kumu ot balang mamako at mumuntang Pinoy aliwang bansa agagawa dang tupad keng nanu mang regulasyun o batas a dasnan da? Ot keng sarili tamung bansa magkasakit tamung tukyan ing panuntunan na ning masanting a sosyedad?

Bunga na kaya nini ing maling akakit da reng memalen kareng manungkulan? O magbulag bulagan tamu mu keng katutwan na kailangan tanang baywan ing pamanugali tamung Pilipino kareng isyus a makaapektu o bibye asensu emu keng pangatau tamu anti mu rin bilang Pilipino?

Emu ing Pilipinas ing ing dinalan kasakitan na halos reng memalen eda balu nung nanu ing gawan da banta mu alampasan da ngan ing kasakitan... ing Japan na megumpisa ya keng ala pero ngeni metung ya kareng kikilalanan da buong mundo... ing Korea na megumpisa la mu keng metung a kumpanya at pauli na ning pamanutang da kareng aliwang bansa memanalakad la reng aliwa liwang industiya at ngeni asensadu nala... ing Amerika... bista mat asasabi tamu na peka masikan lang nasyun dakal la mu rin delanan a kasakitan at iskandal bayu da atamasa ing kasararinlan ... at dakal pang nasyun a memagunpisa keng ala at ngeni mamayagpag la buong mundo at kikilalanan da la pa...

Ing ikit kung tune susi na ning karelang pamagasensu alang aliwa nung e ing lugud da keng karelang bansa... ing NASYONALISMO... .nanu man ing unus a dinalan karela tinalakad la bilang metung para ibangun ing pangatau da at talakaran ing lugud keng karelang bansang kebaytan... ikatamu kaya?

Istu na ing sobrang pamamalutika... istu na ing makasariling pamanugali... panahon na para misasametung la ngan reng Pilipino nanu mang dayalektu... misasametung tamu para keng pamagasensu na ning kaliguran tamung Pilipinas... eman para kekatamung henerasyun ngeni nung e keng daratang pang henerasyung talakad at maging tune Pilipino... .kabang atin pang mitatagang Pilipino king Pilipinas.

-Posted/Via Email: 2009-06-29 00:42:29 PDTpost Publish your comments...
Nextnext